Rezervēt biļeti

Aktuālā informācija par maršrutiem no vai uz Latviju

Apskatiet aktuālo informāciju par maršrutu un plānotajiem reisiem

Šajā lapā Jūs uzzināsiet par izmaiņām maršrutā vai gaidāmajos reisos, piemēram, kavēšanos vai remontdarbiem.


Kontaktinformācija pasažieriem

Reģistrācija pasažieriem maršrutos no un uz Latviju beidzas 120 minūtes pirms prāmja atiešanas.


Kontaktinformācija saziņai ar ostām:

Ventspils un Liepāja: +371 636 22 999; e-pasts info.lv@stenaline.com

Nīnashamna: +46 868 433 670

Trāveminde: +49 450 286 2422

Grafiks
Prāmju kursēšanas grafiks

Prāmju kursēšanas grafiks un ostu norādes pieejamas šeit:


Ventspils - Nīnashamna

Liepāja - Trāveminde

Laika prognoze
Laika prognoze

Uzziniet, kādi laikapstākļi gaidāmi tuvākajās dienās.


Ventspils - Nīnashamna

Liepāja - Trāveminde