Rezervēt biļeti

Aktuālā informācija par maršrutiem no vai uz Latviju

Apskatiet aktuālo informāciju par maršrutu un plānotajiem reisiem


Aktuālā informācija
Aktuālā informācija pasažieriem (atjaunots 13.jūlijā)

Maršruts Ventspils-Nīnashamna-Ventspils


Saskaņā ar 2020.gada 9.jūnijā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 (stājas spēkā no 10.jūnija) "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" starptautiskos pasažieru pārvadājumus neveic uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās reģistrēta augsta Covid-19 infekcijas izplatība, izņemot pārvadājumus, kuros darbinieku pārvadāšana tiek veikta, pamatojoties uz darba devēja pārvadātajam iesniegtu darbinieku sarakstu.


Tas nozīmē, ka maršrutā Ventspils-Nīnashamna-Ventspils varēsim uzņemt tikai tos pasažierus, par kuriem darba devējs būs iesniedzis rakstveidā informāciju, ka pasažieri ceļo darba vajadzībām (uz darbu vai no darba). Darba devējam informācija ir jānosūta e-pastā uz info.lv@stenaline.com, norādot:

  • Informāciju par uzņēmumu - nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs
  • Informāciju par pasažieriem - vārds, uzvārds
  • Ja rezervācija jau ir veikta, tad jānorāda arī rezervācijas numurs
  • Ja rezervācija vēļ nav veikta, tad jānorāda vēlamie ceļošanas datumi un tālruņa numurs, kuru varam izmantot saziņai par biļešu iegādi

Biļešu iegāde mājaslapā šajā maršrutā dotajā brīdī nav pieejama. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Stena Line pa e-pastu info.lv@stenaline.com.


Maršruts Liepāja-Trāveminde-Liepāja


Dotajā brīdi ceļošanas ierobežojumi šajā maršrutā nav. Biļetes ir iespējams iegādāties Stena Line mājaslapā.


Kontaktinformācija pasažieriem

Reģistrācija pasažieriem maršrutos no un uz Latviju beidzas 120 minūtes pirms prāmja atiešanas.


Kontaktinformācija saziņai ar ostām:

Ventspils un Liepāja: +371 636 22 999; e-pasts info.lv@stenaline.com

Nīnashamna: +46 868 433 670

Trāveminde: +49 450 286 2422

Grafiks
Prāmju kursēšanas grafiks

Prāmju kursēšanas grafiks un ostu norādes pieejamas šeit:


Ventspils - Nīnashamna

Liepāja - Trāveminde