Rezervēt biļeti

Aktuālā informācija par maršrutiem no vai uz Latviju

Apskatiet aktuālo informāciju par maršrutu un plānotajiem reisiem


Aktuālā informācija
Aktuālā informācija pasažieriem (atjaunots 15.septembrī)

Maršruts Ventspils-Nīnashamna-Ventspils


Saskaņā ar grozījumiem 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 (spēkā no 3.septembra), starptautiskos pasažieru pārvadājumus ir atļauts veikt, ja SPKC publicētajā sarakstā 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Zviedrijā nepārsniedz divkāršu ES/EEZ/Apvienotās Karalistes vidējo rādītāju. Tas nozīmē, ka biļetes maršrutā Ventspils-Nīnashamna-Ventspils ir pieejamas mājaslapā un speciālas darba devēja atļaujas nav nepieciešamas. Tomēr, atgriežoties Latvijā, obligāta ir 10 dienu pašizolācija.


Maršruts Liepāja-Trāveminde-Liepāja


Saskaņā ar grozījumiem 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 (spēkā no 3.septembra), starptautiskos pasažieru pārvadājumus ir atļauts veikt, ja SPKC publicētajā sarakstā 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Vācijā nepārsniedz divkāršu ES/EEZ/Apvienotās Karalistes vidējo rādītāju. Tas nozīmē, ka biļetes maršrutā Liepāja-Trāveminde-Liepāja ir pieejamas mājaslapā un speciālas darba devēja atļaujas nav nepieciešamas. Tomēr, atgriežoties Latvijā, obligāta ir 10 dienu pašizolācija.


Apliecinājuma anketa ieceļotājiem

Saskaņā ar Latvijas Republikas valdības lēmumu, no pirmdienas, 12.oktobra, ceļotājiem ne ātrāk kā 48 stundas pirms ierašanās Latvijā interneta vietnē www.covidpass.lv būs jāaizpilda apliecinājuma anketa, kurā jāsniedz sava kontaktinformācija, informācija par pēdējo 14 dienu laikā apmeklētajām valstīm un par ieceļošanas mērķi, kā arī jāapliecina gatavība ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.


Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas. Personai anketā būs jānorāda:

  • vārds, uzvārds, personas kods;
  • kontakttālrunis saziņai un faktiskās dzīvesvietas adrese, kurā persona būs sasniedzama;
  • valstis un izbraukšanas datumus, kurās persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā u.c.

Katrai pilngadīgai personai apliecinājums ir jāaizpilda atsevišķi, nepilngadīgām personām apliecinājumu aizpilda vecāki vai likumīgie aizbildņi. Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Visām personām, kuras ieceļo Latvijā, izmantojot Stena Line prāmjus, būs jāuzrāda pārvadātājam minētās anketas iesniegšanas apstiprinājums (QR kods) izdrukātā formā vai mobilajā ierīcē.


Anketā norādītie dati tiks automātiski nodoti tiesībsargājošajām iestādēm – Valsts policijai (VP), Valsts robežsardzei (VRS) un Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC). Personas dati tiks uzglabāti 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai. Pēc 30 dienām, personas dati tiks automātiski dzēsti.


Kontaktinformācija pasažieriem

Reģistrācija pasažieriem maršrutos no un uz Latviju beidzas 120 minūtes pirms prāmja atiešanas.


Kontaktinformācija saziņai ar ostām:

Ventspils un Liepāja: +371 636 22 999; e-pasts info.lv@stenaline.com

Nīnashamna: +46 868 433 670

Trāveminde: +49 450 286 2422

Grafiks
Prāmju kursēšanas grafiks

Prāmju kursēšanas grafiks un ostu norādes pieejamas šeit:


Ventspils - Nīnashamna

Liepāja - Trāveminde