Rezervēt biļeti

Aktuālā informācija par maršrutiem no vai uz Latviju

Apskatiet aktuālo informāciju par maršrutu un plānotajiem reisiem


Aktuālā informācija par reisiem
Aktuālā informācija pasažieriem (atjaunots 21.01.)

Prāmju maršruti uz Latviju


Lai ceļotu uz Latviju, visiem pasažieriem (sākot no 12 gadu vecuma) ir jāuzrāda sadarbspējīgs digitālais ES Covid-19 vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu, sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.


Par derīgu tiek uzskatīts PCR Covid-19 tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms izceļošanas vai Covid-19 antigēna tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms izceļošanas. Digitālo Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai apliecinājumu par negatīvu testu (PCR vai antigēna testa rezultāts) ir jāuzrāda reģistrācijas laikā.


Visiem pasažieriem (neatkarīgi no vecuma) ne ātrāk kā 48 stundas pirms izceļošanas vietnē www.covidpass.lv jāaizpilda apliecinājuma anketa. Apstiprinājums QR koda formā būs jāuzrāda reģistrācijas laikā.


Pasažieriem, kuri ceļo uz Zviedriju maršrutā Ventspils-Nīnashamna


Lai ceļotu uz Zviedriju, visiem pasažieriem no 18 gadu vecuma ieceļošanai Zviedrijā nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu digitālo ES Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu, sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.


Par derīgu tiek uzskatīts PCR Covid-19 tests vai Covid-19 antigēna tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Zviedrijā. Testa rezultātam jābūt angļu vai zviedru valodā.


Pasažieriem, kuri ceļo uz Vāciju maršrutā Liepāja-Trāveminde


Covid-19 izplatības dēļ, ceļojot ar Stena Line, tiek piemēroti papildu ceļošanas ierobežojumi. Lai ceļotu uz Vāciju, visiem pasažieriem sākot no 6 gadu vecuma ir jāuzrāda sadarbspējīgs digitālais EU Covid-19 vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu, sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.


Par derīgu tiek uzskatīts PCR Covid-19 tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Vācijā vai Covid-19 antigēna tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Vācijā. Testa rezultātam jābūt angļu vai vācu valodā.


Pasažieriem pirms ceļošanas jāaizpilda arī apliecinājuma anketa vietnē https://www.einreiseanmeldung.de/#/.

Apliecinājuma anketa ieceļotājiem

Saskaņā ar Latvijas Republikas valdības lēmumu, ceļotājiem ne ātrāk kā 48 stundas pirms ierašanās Latvijā interneta vietnē www.covidpass.lv ir jāaizpilda apliecinājuma anketa, kurā jāsniedz sava kontaktinformācija, informācija par pēdējo 14 dienu laikā apmeklētajām valstīm un par ieceļošanas mērķi, kā arī jāapliecina gatavība ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.


Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas. Personai anketā būs jānorāda:

  • vārds, uzvārds, personas kods;
  • kontakttālrunis saziņai un faktiskās dzīvesvietas adrese, kurā persona būs sasniedzama;
  • valstis un izbraukšanas datumus, kurās persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā u.c.

Katrai pilngadīgai personai apliecinājums ir jāaizpilda atsevišķi, nepilngadīgām personām apliecinājumu aizpilda vecāki vai likumīgie aizbildņi. Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Visām personām, kuras ieceļo Latvijā, izmantojot Stena Line prāmjus, būs jāuzrāda pārvadātājam minētās anketas iesniegšanas apstiprinājums (QR kods) izdrukātā formā vai mobilajā ierīcē.


Anketā norādītie dati tiks automātiski nodoti tiesībsargājošajām iestādēm – Valsts policijai (VP), Valsts robežsardzei (VRS) un Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC). Personas dati tiks uzglabāti 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai. Pēc 30 dienām, personas dati tiks automātiski dzēsti.


Pasažieri sejas maskās uz prāmja klāja
Sejas masku lietošana

Lai nodrošinātu vēl drošāku ceļošanu, maršrutā Ventspils-Nīnashamna-Ventspils un Liepāja-Trāveminde-Liepāja pasažieriem publiskajās zonās jālieto sejas maska.

Kontaktinformācija pasažieriem

Reģistrācija pasažieriem maršrutos no un uz Latviju beidzas 120 minūtes pirms prāmja atiešanas.


Kontaktinformācija saziņai ar ostām:

Ventspils un Liepāja: +371 636 22 999; e-pasts info.lv@stenaline.com

Nīnashamna: +46 868 433 670

Trāveminde: +49 450 286 2422

Grafiks
Prāmju kursēšanas grafiks

Prāmju kursēšanas grafiks un ostu norādes pieejamas šeit:


Ventspils - Nīnashamna

Liepāja - Trāveminde