Rezervēt biļeti

Aktuālā informācija par maršrutiem no vai uz Latviju

Apskatiet aktuālo informāciju par maršrutu un plānotajiem reisiem


Aktuālā informācija
Aktuālā informācija pasažieriem (atjaunots 13.10.)

Prāmju maršruti uz Latviju


Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 360, no 16. jūnija, tiek atcelts nebūtisku ceļojumu aizliegums, prasība veikt Covid-19 testu un doties pašizolācijā, ieceļojot Latvijā, ja persona var uzrādīt digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina pabeigtu vakcināciju vai pārslimošanas faktu pēdējās 180 dienās. Nevakcinētām personām un citām personām, kuras nevar uzrādīt digitālo sertifikātu, ieceļojot Latvijā, būs jāuzrāda apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.


Par derīgu tiek uzskatīts PCR Covid-19 tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms izceļošanas vai Covid-19 antigēna tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms izceļošanas. Tests pirms ieceļošanas Latvijā nav jāveic bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, pārvadātāju darbiniekiem un apkalpes locekļiem, jūrniekiem, kas dodas uz vai no savas darbavietas un diplomātiskā korpusa pārstāvjiem.


Pašizolācija. Personām, kuras var uzrādīt digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir pabeigusi pilnu vakcinācijas kursu vai pēdējo 180 dienu laikā pārslimojusi Covid-19, pašizolācija pēc ierašanās Latvijas Republikā nav jāievēro. Nevakcinētām personām un citām personām, kuras nevar uzrādīt digitālo sertifikātu, prasība ievērot pašizolāciju joprojām ir spēkā.


Visiem pasažieriem ne ātrāk kā 48 stundas pirms izceļošanas vietnē www.covidpass.lv jāaizpilda apliecinājuma anketa. Apstiprinājums QR koda formā būs jāuzrāda reģistrācijas laikā.


Obligāta prasība ir sejas masku lietošana publiskās vietās - ostā, prāmju terminālā un publiskajās zonās uz prāmja klāja visā ceļojuma laikā.


Pasažieriem, kuri ceļo uz Zviedriju maršrutā Ventspils-NīnashamnaIeceļojot Zviedrijā, jāuzrāda kāds no šiem dokumentiem (angļu vai zviedru valodā):


  • negatīvs Covid-19 testa rezultāts (testam jābūt veiktam ne ātrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Zviedrijā)
  • ES Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (Zviedrijā derīgs sākot ar 14. dienu pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas)
  • ES Covid-19 sertifikāts par pārslimošanu.

Par derīgiem tiek uzskatīti PCR, LAMP, TMA vai antigēnu Covid-19 testi.


Detalizēta informācija (angļu valodā) pieejama šeit: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/


Pasažieriem, kuri ceļo uz Vāciju maršrutā Liepāja-Trāveminde


Visiem pasažieriem (sākot no 12 gadu vecuma), ieceļojot Vācijā jāuzrāda kāds no šiem dokumentiem (angļu vai vācu valodā):

  • negatīvs Covid-19 testa rezultāts (testam jābūt veiktam ne ātrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Vācijā; PCR tests derīgs ilgāk - 72 stundas)
  • ES Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (Vācijā derīgs sākot ar 15. dienu pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas)
  • ES Covid-19 sertifikāts par pārslimošanu.

Ja esat uzturējies augsta riska valstī pēdējo 10 dienu laikā pirms ierašanās Vācijā, obligāta ir 10 dienu pašizolācija uzreiz pēc iebraukšanas. Ieceļotājiem ir pienākums norādīt vietu, kur tiks ievērota pašizolācija. To var izdarīt, aizpildot elektronisko formu vietnē https://www.einreiseanmeldung.de/#/ Par anketas neaizpildīšanu var tikt piemērots sods.


Apliecinājums par negatīvu testu vai atbilstošā dokumentācija, ja esat persona, kurai pēc augstāk minētajiem kritērijiem tests nav jāveic, ir jāuzrāda reģistrācijas laikā.

Apliecinājuma anketa ieceļotājiem

Saskaņā ar Latvijas Republikas valdības lēmumu, ceļotājiem ne ātrāk kā 48 stundas pirms ierašanās Latvijā interneta vietnē www.covidpass.lv ir jāaizpilda apliecinājuma anketa, kurā jāsniedz sava kontaktinformācija, informācija par pēdējo 14 dienu laikā apmeklētajām valstīm un par ieceļošanas mērķi, kā arī jāapliecina gatavība ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.


Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas. Personai anketā būs jānorāda:

  • vārds, uzvārds, personas kods;
  • kontakttālrunis saziņai un faktiskās dzīvesvietas adrese, kurā persona būs sasniedzama;
  • valstis un izbraukšanas datumus, kurās persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā u.c.

Katrai pilngadīgai personai apliecinājums ir jāaizpilda atsevišķi, nepilngadīgām personām apliecinājumu aizpilda vecāki vai likumīgie aizbildņi. Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Visām personām, kuras ieceļo Latvijā, izmantojot Stena Line prāmjus, būs jāuzrāda pārvadātājam minētās anketas iesniegšanas apstiprinājums (QR kods) izdrukātā formā vai mobilajā ierīcē.


Anketā norādītie dati tiks automātiski nodoti tiesībsargājošajām iestādēm – Valsts policijai (VP), Valsts robežsardzei (VRS) un Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC). Personas dati tiks uzglabāti 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai. Pēc 30 dienām, personas dati tiks automātiski dzēsti.


Pasažieri sejas maskās uz prāmja klāja
Sejas masku lietošana

Lai nodrošinātu vēl drošāku ceļošanu, maršrutā Ventspils-Nīnashamna un Liepāja-Trāveminde vietās, kur nav iespējama sociālā distancēšanās, obligāti jālieto sejas maska.

Kontaktinformācija pasažieriem

Reģistrācija pasažieriem maršrutos no un uz Latviju beidzas 120 minūtes pirms prāmja atiešanas.


Kontaktinformācija saziņai ar ostām:

Ventspils un Liepāja: +371 636 22 999; e-pasts info.lv@stenaline.com

Nīnashamna: +46 868 433 670

Trāveminde: +49 450 286 2422

Grafiks
Prāmju kursēšanas grafiks

Prāmju kursēšanas grafiks un ostu norādes pieejamas šeit:


Ventspils - Nīnashamna

Liepāja - Trāveminde