Privātuma politika

1.     Ievads

Mēs, Stena Line Scandinavia AB, reģistrācijas numurs 556231-7825 (“Stena Line”), esam datu kontrolieris attiecībā uz Jūsu personas datiem. Visas atsauces uz “mums”, “mēs” vai “mūsu” šajā privātuma politikā attiecas uz Stena Line. Mūsu kontaktinformācija ir atrodama šīs privātuma politikas beigās. Mēs respektējam Jūsu privātumu un tiecamies aizsargāt Jūsu personas datus.

 

Šīs vietnes ir uzskatāmas par mūsu “Tīmekļa vietnēm”:

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline. es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

 

Mūsu Tīmekļa vietnes un citi komunikācijas līdzekļi (e-pasts, tālrunis, atbalsta kontakti, sociālie mediji, tērzētava un papīra veidlapas), kā arī Stena Line pakalpojumi, turpmāk šajā dokumentā saukti par mūsu “Pakalpojumiem”.

 

2.     Privātuma politikas darbības joma

 

Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi, kad Jūs kā klients un/vai apmeklētājs Tīmekļa vietnē izmantojat mūsu Pakalpojumus vai mēs saņemam Jūsu personas datus no personas vai organizācijas, kura veic rezervāciju Jūsu vārdā (piemēram, uzņēmums, kurā strādājat), vai no ceļojumu aģentūras, kuru esat nolīdzis(-usi) vai persona vai organizācija, kura veic rezervāciju Jūsu vārdā. Šī politika cita starpā ietver informāciju par mērķiem, kādiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ar ko kopīgojam Jūsu personas datus un Jūsu tiesībām saistībā ar Jūsu personas datiem.

 

Ja vēlaties iegūt informāciju par to, kā mēs apstrādājam klientu klubu dalībnieku personas datus (Extra Blue, Extra Gold un Business Traveller programmas), lūdzu, aplūkojiet   Stena Line klientu kluba privātuma politiku.

 

Informāciju par to, kā mēs apstrādājam sīkdatnes, skatiet mūsu  Sīkdatņu politikā.

 

Informāciju par videonovērošanu uz mūsu kuģiem, ostās, termināļos un birojos, kā arī par personas datu apstrādi saistībā ar to, skatiet Stena Line Videonovērošanas politiku.

 

3.     Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

 

Stena Line attiecībā uz klientiem un/vai apmeklētājiem, kuri Tīmekļa vietnē izmanto mūsu pakalpojumus, apstrādā turpmāk minētās datu kategorijas:

 

a)   vārdu, uzvārdu;

b)   dzimšanas datumu;

c)   vecuma grupu (bērni vecumā no 0 līdz 3 gadiem un 4 līdz 15 gadiem);

d)   dzimumu;

e)   kontaktinformāciju (adrese, tālruņa numurs un/vai mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese);

f)    maksājumu informāciju (kartes veids (American Express, Mastercard vai VISA), kartes numurs, drošības kods (CID/CVC/CVV), derīguma termiņš, IBAN, BIC, dāvanu kartes / bankas čeki utt., kā arī maksājuma veids);

g)   iespējamo līdzi ceļojošo bērnu skaitu;

h)   rezervācijas numuru;

i)    informāciju par ceļojuma(-u) rezervācijas apstiprinājumu(-iem): galamērķi, reisu ilgumu, ierašanās un atiešanas datumus, pasažieru skaitu, izvēli attiecībā uz kajīti vai sēdvietu, kajītes numuru, pasūtījumiem (maltītes, dzērienus, uzkodas), jebkādiem aizņemtiem gultas piederumiem vai bērnu gultiņām, mājdzīvniekiem (tādā mērā, kādā esam informēti), īpašām prasībām - tādā mērā, kādā esam informēti par tām, un jebkādu atcelšanas apdrošināšanu;

j)    informāciju par transportlīdzekli: transportlīdzekļa veidu (automašīna, kemperis, velosipēds un/vai treileris) un transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;

k)   Jūsu pasūtījumu/pirkumu sarakstus termināli un kuģa veikalos;

l)    rezervāciju vēsturi;

m) izmantotajiem akcijas kodiem un drošības kodiem (kuri izmantoti akcijas kodu apstiprināšanai);

n)  valstspiederību;

o)   pases un ID dokumentu informāciju;

p)   viesu sarakstu (klientu, kurš veicis rezervāciju, un līdzceļotājiem);

q)   Jūsu mājdzīvnieka ID numuru;

r)    informāciju par ikvienu, kurš reģistrējās kā nepilngadīgas personas vecāks;

s)   aizturēšanas datumu (ja pasažieris pārkāpj klāja drošības noteikumus);

t)    informāciju par invaliditāti vai kustību traucējumiem (tādā mērā, kādā Jūs mums to sniedzat, ja Jums ir nepieciešama palīdzība, Jums ir dzirdes traucējumi, nepieciešami medikamenti vai invalīdu ratiņi vai arī Jums ir redzes traucējumi);

u)   informāciju par īpašu aprūpi vai palīdzību, kas varētu būt nepieciešama ārkārtas gadījumā (tādā mērā, kādā Jūs mums to sniedzat, ja Jums ir nepieciešama īpaša aprūpe vai palīdzība);

v)   kontakttālruni ārkārtas gadījumā (ja mums to sniedzat);

w)  vietnes informāciju, pamatojoties uz Jūsu IP adresi;

x)   pārlūka informāciju (pārlūka versiju);

y)   klientu kluba dalībnieka numuru;

z)   klientu apmierinātības aptauju atbildes tādā mērā, kā sniedzat (rezervācijas numurs, tālruņa numurs un e-pasts);

aa)                    Jūsu darba devēju un amatu (darījumu ceļotājiem);

bb)                   balss ierakstus (ja telefonsaruna tiek ierakstīta).

 

4.     Kur mēs iegūstam Jūsu personas datus?

 

Stena Line iegūst Jūsu personas datus no Jums, kad rezervējat ceļojumu pie mums tiešā veidā vai caur ceļojumu aģentu. Tas notiek brīdī, kad abonējat mūsu jaunumu saņemšanu, izmantojat sazināšanās veidlapu vai tērzētavu.

Stena Line vāc personas datus arī no ceļojumu aģentūrām, kuras esat pilnvarojis(-usi) sniegt mums savus personas datus.

 

Bez tam Stena Line vāc Jūsu personas datus no personas vai organizācijas, kura Jūsu vārdā veic rezervāciju (piem., uzņēmums, kurā strādājat).

 

Tāpat Stena Line var vākt Jūsu personas datus no citiem Stena AB uzņēmumiem, kuri ir mūsu datu apstrādātāji un vāc Jūsu personas datus mūsu vārdā.

 

5.     Kas notiek, ja Jūs nesniedzat mums savus personas datus?

 

Lai veiktu rezervāciju vai izmantotu citus mūsu pakalpojumus, mums nepieciešama piekļuve personas datiem, kuri minēti 3. sadaļā.

 

Tāpat saskaņā ar tiesību aktiem mums nepieciešami konkrēti personas dati par mūsu pasažieriem, t. i.: vārds, uzvārds, dzimums, valstspiederība, dzimšanas datums, pases vai ID dokumentu informācija. Ja nesniedzat šo informāciju, mēs nedrīkstam Jūs uzņemt uz kuģa klāja. Citos gadījumos personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr atteikšanās sniegt konkrētus datus var ierobežot Jūsu tiesības vai ierobežot palīdzības sniegšanu, kura Jums var būt nepieciešama no mums.

 

6.     Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir šādu apstrādes darbību juridiskais pamats?

 

Stena Line apstrādā Jūsu personas datus turpmāk izklāstītajiem mērķiem. Ikvienam mērķim mums ir nepieciešams juridisks pamats. Par juridisku pamatu var būt, piemēram: i) Jūsu piekrišana attiecīgajai apstrādes darbībai; ii) fakts, ka apstrāde ir nepieciešama tāda līguma izpildei, kurā esat viena no līgumslēdzēju pusēm; vai iii) Stena Line vai trešās personas leģitīmās intereses apstrādāt personas datus, kas ir svarīgākas nekā Jūsu intereses uz personas datu neapstrādāšanu. Katrā turpmāk norādītajā gadījumā tiks norādīts Stena Line juridiskais pamats.

 

Ja kā juridiskais pamats kādā turpmāk norādītajā gadījumā minēta Jūsu piekrišana, tad konkrētajam mērķim bez Jūsu iepriekšējas piekrišanas mēs Jūsu personas datus varam neapstrādāt. Jums ir tiesības piekrišanu atsaukt jebkurā laikā. Tomēr tas nemaina piekrišanas likumīgo statusu, kas attiecas uz apstrādi pirms piekrišanas atsaukšanas.

 

a) Ceļojumu, naktsmītņu un citi nolīgtie pakalpojumi

 

Stena Line izmanto vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, vecuma grupu, dzimumu, kontaktinformāciju, maksājumu informāciju, līdzi ceļojošo bērnu skaitu, rezervācijas numuru, maršruta informāciju, transportlīdzekļa informāciju, terminālī un kuģa veikalos veikto pasūtījumu/pirkumu sarakstus, rezervāciju vēsturi, Jūsu rezervēto ceļojumu, naktsmītņu un iepriekš veikto pasūtījumu pārvaldīšanai izmantotos reklāmas un drošības kodus, kā arī saistītos pakalpojumus saskaņā ar Pārvadāšanas noteikumiem un nosacījumiem .

 

Šādas Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir mūsu līgumiskās saistības. 

 

b) Pakalpojumu sniegšana

 

Stena Line izmanto vārdus, uzvārdus un kontaktinformāciju, lai sazinātos ar Jums, kad izmantojat mūsu pakalpojumus.

Šādas Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses.

 

c) Administrācija

 

Stena Line izmanto viesu sarakstus, lai pārvaldītu naudas atgriešanu, apdrošināšanas jautājumus un klientu sūdzības saistībā ar rezervācijām.

 

Šādas Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses.  

 

d) Turpmāk izklāstītā apstrāde ir balstīta uz juridiskajām saistībām:

 

-        informācija par invaliditāti / kustību traucējumiem, kuru mums sniedzat nolūkā organizēt jebkādu palīdzību ceļojuma laikā, saskaņā ar ES Regulu Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem

 

-        Jūsu maksājumu informācijas maksājumu datu, vārda, uzvārda, klientu kluba dalībnieka numura, kontaktinformācijas un, ja attiecas, nodokļu identifikācijas numura uzglabāšanai saskaņā ar Zviedrijas Grāmatvedības likumu (1999:1078)) un citiem konkrētajos tirgos piemērojamajiem noteikumiem

 

-        vārds, uzvārds, dzimums, vecuma grupa, valstspiederība, dzimšanas datums un informācija par invaliditāti, kā arī kontakttālrunis ārkārtas gadījumā (ciktāl jūs sniedzat mums šādu informāciju) nolūkā izveidot pasažieru sarakstus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2017/2109, ar ko groza Padomes Direktīvu 1998/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām

 

-        vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, vecuma grupa, valstspiederība un pases vai ID dokumentu informācija pasažieru sarakstu uzturēšanai un identifikācijas pārbaužu veikšanai saskaņā ar Zviedrijas Rīkojumu par drošību uz kuģiem (2003:438) un/vai tiesību aktiem un noteikumiem, kas piemērojami attiecīgajos vietējos tirgos

 

-        ja attiecas: vārds, uzvārds, dzimšanas datums un pases vai ID dokumentu informācija tādā mērā, kādā šāda informācija ietverta ceļot neatļauto pasažieru sarakstos, kas saņemti no policijas varas iestādēm. Mēs šos sarakstus izmantojam, lai liegtu neatļautajiem pasažieriem ceļošanu ar Stena Line nolūkā ievērot pašreiz spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus.

 

-        ja attiecas, atkarībā no izvēlētā maršruta, vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, valstspiederība, pases un ID dokumentu informācija, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs nolūkā informēt par iebraukšanu AK saskaņā ar AK Imigrācijas likuma (1971. g.) prasību attiecībā uz pasažieriem, apkalpi un pakalpojumu informāciju.

 

e) Pakalpojumu uzlabošana

 

Mēs izmantojam Jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, tīmekļa vietnes informāciju, pamatojoties uz Jūsu IP adresi, pārlūka informāciju, rezervācijas numuru un maršruta informāciju, lai apkopotu statistiku par to, kā Jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus, ar mērķi Pakalpojumus uzlabot, novērst kļūmes, ātri un vienkārši identificēt un atrisināt Tīmekļa vietnes konversijas problēmas, modificēt saskarni, lai Jūs varētu ātri atrast meklēto informāciju, kā arī izcelt piemērotus piedāvājumus Tīmekļa vietnē. Mēs to darām, veicot klientu apmierinātības aptaujas un tirgus izpēti vai analizējot to, kā izmantojat Pakalpojumus. Personas dati, kurus izmantojam Pakalpojumu uzlabošanai, tiek iegūti maksimālā apmērā.

 

Šādas Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses.

 

f) Pakalpojumu neatbilstošas izmantošanas novēršana

 

Jūsu vārds, uzvārds, adrese un IP adrese (pēc nepieciešamības attiecīgajā gadījumā), lai mēs varētu novērst ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanu ar kredītkartēm. Šādas Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses.

 

g) Liegšana aizturētām personām rezervēt ceļojumus

 

Stena Line uzglabā aizturēšanas datumu, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu (personas ID numuru Zviedrijas pilsoņiem), pases vai ID informāciju un rezervācijas numuru pasažieriem, kuri pārkāpuši mūsu kuģa klāja, ostu vai terminālu drošības noteikumus, lai mēs varētu liegt šīm personām iespēju rezervēt ceļojumus. Šādas Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses.

 

h) Piedāvājumu, atlaižu un kategorijas paaugstinājumu sniegšana, pamatojoties uz Jūsu veiktajiem pirkumiem

 

Mēs izmantojam vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un maršruta datus par Jūsu ceļojumu ar mērķi sniegt piedāvājumus, atlaides un kategorijas paaugstinājumus, pamatojoties uz Jūsu veiktajiem pirkumiem. Šādas Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses.

 

i) Tiešais mārketings un informācija

 

Mēs izmantojam vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un maršruta datus par Jūsu ceļojumu un rezervāciju vēsturi tādā apmērā, attiecībā uz kādu esat: a) aktīvi piekritis(-usi) tiešā mārketinga sakarā (pieteikšanās); b) esat abonējis(-usi) mūsu jaunumu saņemšanu vai esat klientu kluba biedrs; un/vai c) esat iegādājies(-usies) Stena Line produktus un pakalpojumus, tādējādi sniedzot šos personas datus mums brīdī, kad izmantojāt Pakalpojumus, lai mēs varētu nosūtīt jaunumu vēstules, piedāvājumus, attiecīgu informāciju par mūsu Pakalpojumiem 

Mēs izmantojam Jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un maršruta datus par Jūsu ceļojumu tādā apmērā, attiecībā uz kādu esat a) aktīvi piekritis(-usi) tiešā mārketinga sakarā (pieteikšanās), b) esat abonējis(-usi) mūsu jaunumu saņemšanu vai esat klientu kluba biedrs un/vai c) esat iegādājies(-usies) Stena Line produktus un pakalpojumus, tādējādi sniedzot šos personas datus mums brīdī, kad izmantojāt Pakalpojumus, lai mēs varētu nosūtīt atgādinājumus par rezervācijām un uzsāktiem, bet nepabeigtiem maksājumiem.

 

Mēs tos sūtīsim Jums pa pastu, kā īsziņu, e-pasta ziņojumu vai citās elektroniskās komunikācijas formās. 

Šādas Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses.

 

Jums ir tiesības atteikties no tiešā mārketinga, kā tas aprakstīts 6. sadaļas h) līdz i) punktā, jebkurā laikā, izmantojot atteikšanās saites e-pasta ziņojumos vai iestatījumus mūsu tīmekļa vietnes sadaļā Manas lapas (My Pages).  Atsakoties Stena Line vairs nesūtīs Jums šādus tiešā mārketinga ziņojumus.

 

j) Klientu sūdzību apstrāde un juridisku prasību aizstāvība un/vai izvirzīšana

 

Mēs izmantojam personas datus tikai atbilstīgi konkrētajam gadījumam ar mērķi izskatīt klientu sūdzības un aizstāvēt un/vai izvirzīt juridiskas prasības. Šādas Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses.

 

k) Atbilstība juridiskajām prasībām

 

Stena Line glabā dokumentāciju par pases un ID dokumentu datiem un informāciju par ikvienu, kurš identitātes pārbaudes laikā apgalvo, ka ir nepilngadīgas personas vecāks, ar mērķi demonstrēt attiecīgajām iestādēm, ka mēs ievērojam Zviedrijas  Rīkojumā par drošību uz kuģiem (2003:438) un/vai attiecīgajā vietējā tirgū piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos paredzētās identitātes pārbaudes prasības. Šādas Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses.

 

7.     Ar ko mēs kopīgojam Jūsu personas datus?

 

Iepriekš izklāstīto mērķu izpildei Stena Line var kopīgot Jūsu personas datus ar turpmāk norādītajām personām:

a)     Stena AB (publ);

b)     Stena Rederi AB;

c)     Stena Line Travel Group AB;

d)     ārējiem norēķinu pakalpojumu sniedzējiem;

e)     Stena Line Ltd.;

f)     Stena Line BV;

g)     Stena Line GmbH & Co.KG .;

h)      Stena Line Danmark A/S;

i)      Stena Line Polska Sp.z o.o;

j)     UAB Stena Line;

k)      SIA Stena Line;

l)   Retail & Food Services in Sweden AB;

m)     Baltic RoRo Services GmbH & Co.KG.;  

n)     citiem kuģu pārvadājumu uzņēmumiem, autobusu uzņēmumiem, tūroperatoriem, organizācijām, kuras nodrošina naktsmītnes, un citiem apakšlīdzējiem (kur tas nepieciešams Jūsu rezervētā ceļojuma nodrošināšanai);

o)     policiju, muitu un citām varas iestādēm;

p)     apdrošināšanas sabiedrībām (piemēram, Allianz, Axa/Uniqa);

q)      Scandinfo, Origo Group (klientu apmierinātības aptauju veikšanas mērķiem);

r)      mūsu ārējiem zvanu centriem: “Moranti” Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā, kā arī “Transcom” Vācijā un Lietuvā;

s)      mūsu ārējām reģistrācijas grupām: piemēram, “Sartori & Berger”;

t)     Pakalpojumu sniedzējiem, kurus iesaistām pakalpojumu sniegšanas nolūkā, piemēram, tīmekļa mitināšanas uzņēmumiem, pasta ārpakalpojumu sniedzējiem, analītikas pakalpojumu sniedzējiem, IT nodrošinātājiem, pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem utt.;

u)     Assa Abloy digitālajām kajīšu atslēgām;

v)    Google (sk. turpmāk 8. sadaļā);

w)     Facebook (sk. turpmāk 9. sadaļā).

 

8.      Turpmāk minētais attiecas uz mūsu sadarbību ar Google un viņu pakalpojumu izmantošanu “remārketingam” un “līdzīgu mērķauditoriju mērķēšanai”.

 

Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam remārketinga vai “līdzīgu mērķauditoriju mērķēšanas” funkciju, ko nodrošina Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Šīs funkcijas mērķis ir analizēt apmeklētāju uzvedību un intereses.

 

Google izmanto sīkdatnes, lai veiktu tīmekļa vietnes izmantošanas analīzi, kuras pamatā uz interesēm balstītas reklāmas izveidei. Šīs sīkdatnes reģistrē tīmekļa vietnes apmeklējumus un anonīmus datus par tīmekļa vietnes izmantošanu. Netiek glabāti nekādi personas dati saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklējumu. Ja pēc apmeklējuma atkal apmeklējat citu tīmekļa vietni Google Display tīklā, tad Jūs redzēsiet reklāmu, kas, visticamāk, būs saistīta ar produktiem un informāciju, ko skatījāt iepriekš.

 

Personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuru mēs rādām pielāgotu reklāmu tīmekļa vietnes apmeklētājam ar tīmekļa vietnes apmeklētāja piekrišanu nolūkā tīmekļa vietnes apmeklētājam piedāvāt personalizētu reklāmu atbilstoši interesēm, kad apmeklētājs atkal apmeklē citas tīmekļa vietnes Google Display tīklā. Jūs pret šo apstrādi jebkurā laikā varat iebilst.

 

Plašāku informāciju par Google remārketingu un atbilstošo privātuma paziņojumu varat atrast šeit: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam arī tiešsaistes reklāmas programmu Google AdWords un tā ietvaros konversijas izsekošanas funkciju (apmeklējumu novērtējums). Google Conversion Tracking ir analītikas pakalpojums, ko nodrošina Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Kad noklikšķināt uz Google reklāmas, Jūsu datorā tiek ievietota konversijas izsekošanas sīkdatne. Šīm sīkdatnēm ir ierobežots derīguma laiks, tās nesatur nekādus personas datus un tādējādi nevar tikt izmantotas personas identificēšanai. Kad apmeklējat konkrētas mūsu tīmekļa vietnes lapas un sīkdatne ir aktīva, Google un mēs varam reģistrēt, ka esat noklikšķinājis(-usi) uz reklāmas un ieradies(-usies) šajā lapā. Visi Google AdWords klienti saņem atšķirīgas sīkdatnes. Tāpēc nepastāv risks ka tīmekļa vietnē var izsekot AdWords klientu sīkdatnes.

 

Šīs konversijas sīkdatnes savāktā informācija tiek izmantota statistikas konversijai. Mēs saņemam informāciju par kopējo lietotāju skaitu, kuri noklikšķina uz kādas no mūsu reklāmām un ierodas lapā ar konversijas izsekošanas tegu. Tomēr mēs nesaņemam informāciju, kuru var izmantot lietotāja personas identificēšanai. Apstrāde tiek veikta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu ar Jūsu piekrišanu pielāgotai reklāmai un tās efektivitātes un ietekmes analīzei. Jūs jebkurā laikā šādai apstrādei varat iebilst.

 

Šim mērķim Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu savā datorā, pielāgojot atbilstošos tehniskos iestatījumus savā pārlūkā. Tomēr, mēs vēlamies Jūs informēt, ka šajā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes piedāvātās iespējas. Informāciju par Jums tad konversijas statistikā nereģistrēs.

 

Bez tam varat deaktivizēt iestatījumus attiecībā uz personalizētu reklāmu no Google.

Papildu informācija un Google privātuma paziņojums ir pieejams šeit:

https://www.google.com/policies/privacy/

 

9.       Turpmāk minētais attiecas uz mūsu sadarbību ar Facebook un tādu viņu pakalpojumu izmantošanu kā reklāma, “līdzīgu mērķauditoriju mērķēšana” un “pielāgota auditorija”.

 

Stena Line izmanto Facebook pakalpojumus jaunu klientu atrašanai. To veic, izmantojot datus, kuri savākti saistībā ar to, kā lietojat mūsu tīmekļa vietni, lai atrastu līdzīgus potenciālos klientus caur Facebook. Šie dati ir anonimizēti un ar Jums nevar tik saistīti.

 

Stena Line izmanto Facebook arī reklāmas mērķiem.

 

Facebook Ireland kopā ar Stena Line ir datu pārzinis attiecībā uz kopīgu datu apstrādi Facebook pakalpojumu kontekstā, tostarp “līdzīgu mērķauditoriju mērķēšanu” un “pielāgota auditoriju”. Lūdzu, skatiet informāciju, kas nepieciešama saskaņā ar VDAR 13. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, Facebook Irelanda datu politikā šeit: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Informācija par to, kā Facebook Ireland apstrādā personas datus, ietverot juridisko pamatu, uz kā Facebook Ireland balstās, un līdzekļus, ar kādiem datu subjekti var īstenot savas tiesības pret Facebook Ireland, ir pieejama Facebook Ireland datu politikā šeit: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Stena Line apstrādi veic, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuru Stena Line izmanto “līdzīgu mērķauditoriju mērķēšanas” un “pielāgotas auditorijas” pakalpojumus ar tīmekļa vietnes apmeklētāja piekrišanu. Jūs šādai apstrādei varat iebilst jebkurā laikā .

 

Tāpat jebkurā laikā varat iebilst personas datu apstrādei, ko veic Stena Line un/vai Facebook Ireland tiktāl, ciktāl kopīgā apstrāde balstīta uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Stena Line un Facebook Ireland ir: 

 

·        noslēguši personas datu kontroles pielikumu nolūkā izklāstīt attiecīgo pušu pienākumus nodrošināt atbilstību VDAR prasībām attiecībā uz kopīgo apstrādi (kā noteikts piemērojamajos produktu noteikumos un nosacījumos);

 

·        vienojušies, ka Stena Line atbild par vismaz šajā 9. sadaļā minētās informācijas sniegšanu datu subjektiem;

 

·        vienojušies, ka Facebook Ireland, pušu starpā, atbild par tiesību piešķiršanu datu subjektiem saskaņā ar VDAR 15. līdz 20. pantu attiecībā uz personas datiem, ko glabā Facebook Ireland pēc kopīgas apstrādes.

 

10.  Vai mēs nosūtām Jūsu personas datus ārpus ES/EEZ?

 

Stena Line var nosūtīt noteiktus Jūsu personas datus uz turpmāk norādītajām valstīm, kuras atrodas ārpus ES/EEZ. Ja Eiropas Komisija nav noteikusi, ka kāda no valstīm nodrošina personas datu pietiekamu aizsardzības līmeni, tad mēs sniegsim izklāstījumu par sevis ieviestajām garantijām vai juridisko pamatu, uz ko paļaujamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas datu nosūtīšana atbilst Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem.

 

Valsts: AK

Garantija: lēmums par pietiekamu aizsardzības līmeni (2021. gada 28. jūnijs)

 

Valsts: ASV 

Garantija: Eiropas Komisijas lēmums par līguma standartklauzulām attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu (2010/87/ES) un (2021/915/ES)

 

Lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu, ja vēlaties uzzināt vairāk par iepriekš minētajām garantijām. Kontaktinformācija sniegta šīs privātuma politikas 14. sadaļā.

 

11.  Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

MērķisPersonas datu veidsGlabāšanas periods
Piedāvājumu, atlaižu un kategorijas paaugstinājumu sniegšana, pamatojoties uz Jūsu veiktajiem pirkumiemVārds, uzvārds, kontaktinformācija, maršruta informācija un rezervāciju vēstureLīdz diviem gadiem pēc attiecību izbeigšanas ar klientu
Mūsu pakalpojumu uzlabošanaVietnes informācija, pamatojoties uz Jūsu IP adresi, un pārlūka informācija26 mēneši pēc Jūsu veiktas Pakalpojumu izmantošanas
Tiešais mārketingsE-pasta adrese, vārds, uzvārds un iepriekšējie galamērķiTik ilgi, kamēr vien Jūs abonējat mūsu jaunumu saņemšanu e-pastā
Ceļojumu, naktsmītņu un nolīgto pakalpojumu nodrošināšanaVārds, uzvārds, dzimšanas datums, vecuma grupa, dzimums, kontaktinformācija, maksājumu informācija, līdzi ceļojošo bērnu skaits, rezervācijas numurs, maršruta informācija, transportlīdzekļa informācija, Jūsu mājdzīvnieka ID numurs, pasūtījumi un pirkumi mūsu terminālu un kuģu veikalos, izmantotie reklāmas un drošības kodiLīdz 14 mēnešiem pēc ceļojuma beigām
Atbilstība juridiskajām saistībāmPases un ID dokumentu informācija un dati par ikvienu, kas reģistrējies kā nepilngadīgas personas vecāksTrīs mēnešus, lai attiecīgajām varas iestādēm varētu uzrādīt, ka nodrošinām atbilstību Zviedrijas Rīkojumam par drošību uz kuģiem (2003:438) un/vai attiecīgajā vietējā tirgū piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem
Juridisko saistību izpildeVārds, uzvārds, dzimšanas datums un pases un ID dokumentu informācija (pasažieriem, kuriem aizliegts ceļot)Līdz sešiem mēnešiem pēc ceļot aizliegto pasažieru saraksta aizstāšanas ar atjauninātu versiju no policijas iestādēm.
Ceļojumu rezervācijas liegšana personām, kurām aizliegts ceļotVārds, uzvārds, lieguma datums, dzimšanas datums (personas kods Zviedrijas pilsoņiem), pases un ID dokumentu informācija un rezervācijas numursLīdz trīs gadiem pēc aizturēšanas
AdministrācijaViesu sarakstsLīdz sešiem mēnešiem pēc ceļojuma beigām
Juridisko saistību izpildeInformācija par invaliditāti / kustību traucējumiem1 mēnesi pēc ceļojuma beigšanas, lai mēs varētu nodrošināt Jums nepieciešamo palīdzību saistībā uz rezervēto(-iem) ceļojumu(-iem), naktsmītnēm un pasūtījumiem/pirkumiem atbilstīgi mūsu līgumiskajiem pienākumiem pret Jums un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1177/2010 (2010. gada 24. novembris) par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem.
Juridisko saistību izpildeMaksājumu informācija, kontaktinformācija, rezervācijas atsauces numurs, maršruta un transportlīdzekļa dati un klientu kluba biedra numurs, kā arī attiecīgā gadījumā nodokļu identifikācijas numursLīdz desmit gadiem saskaņā ar Zviedrijas Grāmatvedības likumu (1999:1078) un/vai attiecīgajā vietējā tirgū piemērojamajiem noteikumiem
Juridisko saistību izpildevārds, uzvārds, vecuma grupa, valstspiederība, dzimšanas datums un informācija par invaliditāti, kā arī kontaktinformācija ārkārtas gadījumā (ciktāl Jūs sniedzat mums šādu informāciju)Līdz brīdim, kad kuģis sasniedz galamērķi un 24 stundas pēc tā saskaņā ar Zviedrijas Rīkojumu par drošību uz kuģiem (2003:438) un/vai attiecīgajā vietējā tirgū piemērojamajiem tiesību aktiem un Direktīvu (ES) 2017/2109, ar ko groza Padomes Direktīvu 1998/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām
Klientu sūdzību apstrāde un juridisku prasību aizstāvība un/vai izvirzīšanaTikai attiecīgi personas datiTik ilgi, cik ilgi Jūsu personas dati ir saprātīgi nepieciešami Stena Line, lai izskatītu klientu sūdzības un vai aizstāvētu un/vai izvirzītu juridiskas prasības (parasti tik ilgi, cik ir attiecīgais juridiskais ierobežojuma periods)

 

12.  Kādas ir Jūsu tiesības?

 

Turpmāk sniegts Jūsu tiesību kopsavilkums attiecībā uz ES datu aizsardzības tiesību aktiem. Šo tiesību īstenošana ir bezmaksas, un Jūs varat tās īstenot, nosūtot e-pasta ziņojumu vai vēstuli uz šā dokumenta nobeigumā minētajām adresēm. Tāpat varat izmantot tīmekļa vietnē sniegto sazināšanās veidlapu.

 

Katru reizi, kad saņemsiet e-pasta ziņojumu par mūsu Pakalpojumos veiktu rezervāciju, tajā būs ietverta saite uz rezervāciju, lai to atjauninātu. Jautājumu gadījumā par savām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums (kontaktinformācija ir sniegta šā dokumenta nobeigumā).

 

Stena Line vienmēr izvērtēs, vai šo tiesību īstenošanas pieprasījums ir derīgs. Ne visas turpmāk izklāstītās tiesības ir absolūtas. Var pastāvēt izņēmumi.

 

Papildus turpmāk minētajām tiesībām Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē par Stena Line veiktu Jūsu personas datu apstrādi.

 

a)        Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības pēc pieprasījuma iegūt to savu personas datu kopiju, kurus Stena Line par Jums apstrādā, kā arī iegūt papildu informāciju par to, kā Stena Line apstrādā Jūsu personas datus.

 

b)        Tiesības uz labošanu. Jums ir tiesības pieprasīt labot un/vai papildināt savus personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

 

c)        Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt Stena Line dzēst Jūsu personas datus bez nepamatotas kavēšanās turpmākos gadījumos.

 

-       Ja personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika sākotnēji vākti vai citādi apstrādāti.

-       Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu apstrādei un apstrādei vairs nav juridiska pamata.

-       Ja Jūs pamatoti iebilstat pret savu personas datu apstrādi.

-       Ja personas dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi.

-       Ja personas dati jādzēš, lai nodrošinātu atbilstību juridiskām prasībām.

 

d)        Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu turpmākos apstākļos.

 

-       Ja tiek veikta pārbaude attiecībā uz personas datu precizitāti.

-       Ja apstrāde ir nelikumīga vai vairāk nav nepieciešama tās mērķiem, bet Jūs iebilstat savu personas datu dzēšanai un tā vietā pieprasāt ierobežojumu.

-       Ja Stena Line vairs nav nepieciešami attiecīgie personas dati, taču Jums tie ir nepieciešami juridiskas prasības izvirzīšanai, uzturēšanai vai aizstāvībai.

-       Ja Jūs esat iebildis(-usi) pret savu personas datu apstrādi un šie iebildumi tiek pārbaudīti.

 

e)        Tiesības uz datu pārnesamību. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt personas datus, kurus esat iesniedzis(-usi) Stena Line ar mērķi nosūtīt tos citam pakalpojumu sniedzējam, ja personas datu apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana vai līgumsaistību izpilde;

 

f)         Vispārīgas tiesības iebilst. Jums ir vispārīgas tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz Stena Line leģitīmajām interesēm. Ja iebilstat, mums ir jāpierāda, ka mums ir pārliecinošs juridisks pamats šādai apstrādei vai ka mums ir nepieciešami personas dati juridiskas prasības izvirzīšanai, uzturēšanai vai aizstāvībai.

 

g)        Tiesības iebilst pret tiešo mārketingu. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem. Šādu iebildumu gadījumā Stena Line vairs nedrīkstēs apstrādāt Jūsu personas datus šiem mērķiem.

 

13.  Informācija par telefonsarunu ierakstīšanu

 

Stena Line var ierakstīt telefonsarunas ar klientiem, pamatojoties uz leģitīmu interesi dažādiem uzņēmējdarbības mērķiem. Mēs to darām, lai cita starpā uzlabotu klientu apkalpošanas un sniegtās informācijas kvalitāti, mūs darbinieku mācību mērķiem, ziņošanai par telefonsarunu veidu un skaitu, lai reģistrētu informāciju no telefonsarunas, ko var izmantot strīda izšķiršanai par telefonsarunas saturu, un/vai apstiprinātu jebkādas sarunas laikā norunātās vienošanās, kā arī pierādītu atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem.

 

Jūs iepriekš informēs, ja saruna tiks ierakstīta. Jums ir iespēja iebilst ierakstīšanai, pārtraucot zvanu. Alternatīvie saziņas veidi ir minēti mūsu tīmekļa vietnes sadaļā Saziņa (Contact).

 

Ieraksti tiks glabāti ierobežotu laika periodu (ne ilgāk kā noteikts vai atļauts piemērojamajos tiesību aktos, tostarp piemērojamajos prasību ierobežojumu normatīvos).

Telefonsarunas laikā savāktie dati tiks apstrādāti saskaņā ar iepriekš minētajiem Stena Line privātuma politikas noteikumiem klientiem, kuri veic rezervācijas un izmanto mūsu tīmekļa vietni.

 

14.  Kā ar mums varat sazināties?

 

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot turpmāk norādītos saziņas kanālus.

 

Galvenais birojs

Adrese: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Sweden

Tālruņa numurs: + 46 770-57 57 00

E-pasta adrese:info.se@stenaline.com

 

Mēs esam norīkojuši datu aizsardzības speciālistu, ar kuru varat sazināties jautājumu gadījumā par Jūsu personas datu apstrādi. Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi dpo@stenaline.com.