Mūsu virzība uz ilgtspēju

Stena Line mērķis ir samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi ilgtspējas jomā.

 

Mūsu redzējums ir "Savienot Eiropu ilgtspējīgai nākotnei". Šajā nākotnes redzējumā kuģniecības nozare nerada izmešus, neietekmē gaisu vai jūras, pa kurām mēs kuģojam. Ilgtspējīgā nākotnē mūsu nozari raksturo vienlīdzība un dažādība. Tā ir brīva no aizskaršanas, un ikvienam ir vienādas iespējas gūt panākumus. Šī ir nākotne, uz kuras sasniegšanu mēs virzāmies ik dienas, tomēr mums joprojām ir ejams tāls ceļš. To ar nolūku sauc par ilgtspējīgu ceļojumu.

 

 

Prioritārās jomas
Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējīgu nākotni ir koncentrēta ap piecu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ievērošanu. Katrā prioritārajā jomā ir noteikti vērienīgi mērķi.  Dzimumu vienlīdzības, cenas ziņā pieejamas un ekoloģiski tīras enerģijas jomā mūsu mērķis ir virzīties uz ilgtspējīgāku nākotni savā nozarē.

Cenas ziņā pieejama un tīra enerģija

Tāpat kā visai sabiedrībai, kuģniecības nozarei nepieciešami jauni risinājumi, lai nodrošinātu pārkārtošanos uz tīru enerģiju, atsakoties no fosilās izcelsmes degvielas. Stena Line ir pieņēmis šo izaicinājumu, koncentrējoties uz tīras enerģijas tehnoloģiju un energoefektivitātes projektiem nolūkā samazināt izmešu apjomu gan krastā, gan jūrā. 

 

Uzzināt vairāk

Dzimumu vienlīdzība

Jūrniecības nozare ir diezgan konservatīva – tajā dominē vīrieši. Mēs vēlamies to mainīt. Stena Line ir gatavs sadarboties ar ikvienu, neatkarīgi no tā, vai vēlaties strādāt pie mums, ceļot ar mums vai kļūt par mūsu partneri, jo mēs ticam dažādībai un vienlīdzīgām iespējām ikvienam nolūkā veicināt radošumu un produktivitāti.

 

Uzzināt vairāk 

Laba veselība un labsajūta

Mēs esam prāmju uzņēmums, kura prioritāte ir mūsu viesu un darbinieku veselība un labsajūta, un mēs to augstu novērtējam. Droša un pozitīva darba vide, kurā mēs rūpējamies viens par otru, ir svarīga ne tikai mūsu darbiniekiem, bet arī nozīmīgs faktors lieliskas klientu apkalpošanas nodrošināšanā.

 

Uzzināt vairāk

 

Atbildīgs patēriņš un ražošana

Stena Line vēlas piedāvāt saviem klientiem ilgtspējīgas izvēles, jo mēs visi esam atbildīgi par rūpēm par resursiem. Mēs samazinām savu ietekmi uz resursu patēriņu, veicot atbildīgus iepirkumus, samazinot atkritumus un palielinot atkritumu atkārtoto pārstrādi.

 

Uzzināt vairāk

Dzīve zem ūdens

Mūsu okeāni un jūras sastopas ar dažādām problēmām, piemēram, paskābināšanos, plastmasas atkritumiem un bīstamu ķīmisko vielu uzkrāšanos. Mums kā prāmju uzņēmumam okeāni un jūras ir mūsu primārais resurss. Tādēļ mums ir tik svarīgas rūpes par jūras vidi, un mūsu darbībai ir jāizraisa pēc iespējas mazāka ietekme uz jūras ekosistēmu.

 

Uzzināt vairāk