Kādas ir zvanu izmaksas, lietojot mobilo tālruni uz klāja?

Jūs varat izmantot savu mobilo telefonu zvanu veikšanai, īsziņu nosūtīšanai un datu izmantošanai, atrodoties jūrā.

 

Svarīgi ņemt vērā, ka mobilo tīklu nodrošina uzņēmums “Telenor Maritime” un zvanu saņemšanas un veikšanas, kā arī datu izmantošanas un īsziņu nosūtīšanas un saņemšanas tarifi ir augstāki nekā sauszemes mobilo sakaru tarifi.

 

Stena Line nekontrolē jums piemērotās izmaksas — tās nosaka nevis Stena Line, bet gan jūsu mobilais operators. Ja jūsu mobilais tālrunis pieslēdzas “Telenor Marine” tīklam, jums vajadzētu saņemt SMS ar informāciju, ka jūs pašlaik izmantojat “Telenor Maritime” tīklu un ka zvaniem tiek piemēroti starptautisko mobilo sakaru tarifi, kas ir ievērojami augstāki nekā jūsu standarta zvanu izmaksas, un šī informācija jums ir jāsaņem no sava pakalpojumu sniedzēja.

 

Lai gan ceļojot ES valstīs, viesabonēšanas maksas piemērošana tika izbeigta 2017. gada 15. jūnijā, ES viesabonēšanas noteikumi ir spēkā tikai tad, ja esat izveidojis(-usi) savienojumu ar sauszemes mobilajiem tīkliem. ES saistošo tarifu maksimālā robežvērtība netiek piemērota, ja uz klāja jūs izmantojat mobilo tālruni, izmantojot prāmja satelīta sakarus, tādēļ jūsu pakalpojumu sniedzēja piemērotie tarifi var būt augsti.