Vai bērni un jaunieši var ceļot bez pieaugušo uzraudzības?

Ikvienai personai, kura ir jaunāka par 18 gadiem, ir jāceļo kopā ar vecākiem vai aizbildni, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, izņemot gadījumus, kad ir izpildīti tālāk minētie nosacījumi.

 

Ceļojot starp Zviedriju un Dāniju, jaunieši, kuri sasnieguši 16 un 17 gadu vecumu, drīkst ceļot bez vecāka vai aizbildņa pavadības ar aizpildītu, izdrukātu atbildības atcelšanas veidlapu (no vecāka vai aizbildņa) un derīgu ID dokumentu.

 

 Īrijas jūras maršrutos, jaunieši, kuri ir sasnieguši 16 un 17 gadu vecumu, var ceļot bez 18 gadu vecumu sasnieguša pieaugušā, taču viņiem jāuzrāda vecāka vai aizbildņa pilnvara.