Kad un kādas maksas, nodevas un piemaksas tiek piemērotas?

Visas piešķirtās atlaides un punkti ir atkarīgi no tarifa kategorijas, pirms tiek piemērotas jebkādas maksas un nodevas. Tālāk ir norādītas dažādas piemērojamās maksas.

 

Nodevas

Pirkumiem ir piemērojamas nodevas un to apjoms ir atkarīgs no tā, vai Jūs ceļojat ar automašīnu vai bez tās. Nodevas par bērniem ir 50 % apmērā no nodevu apjoma pieaugušajiem.

 

Ekoloģijas nodevas

Tā kā pārvadājumu nozare tiecas kļūt videi zaļāka un draudzīgāka, 2020. gada sākumā tika ieviests jauns sēra satura ierobežojums degvielā. Šis ir globāls regulējums, ko Starptautiskā Jūrniecības organizācija (International Maritime Organisation, IMO) piemēro visiem pārvadājumiem visā pasaulē. Regulējuma mērķis ir ievērojami samazināt sēru emisijas visās starptautisko pārvadājumu jomās. Sēra satura ierobežojums 0,5 % nozīmē augstākas degvielas izmaksas un/vai ieguldījumus flotes attīstībā visiem prāmju operatoriem reģionā ar nolūku pāriet uz degvielu ar zemu sēra saturu vai līdzvērtīga risinājuma izmantošanu no 2020. gada 1. janvāra. Tā kā jaunajā regulējumā paredzētais darbības izmaksu palielinājums ir ārpus Stena Line kontroles, papildu izmaksu segšanas nolūkā tika ieviesta ekoloģijas nodeva. Lūdzu, ņemiet vērā, ka maksa var mainīties atkarībā no degvielas cenu dinamikas, un šādā gadījumā tiks pieliktas visas pūles, lai pēc iespējas ātrāk informētu par izmaiņām.

 

Eiropas Savienība kuģniecības nozarē ir ieviesusi savu emisiju tirdzniecības sistēmu (Emissions Trading System, ETS), kas nozīmē, ka kuģniecības uzņēmumiem būs jāiegādājas kvotas CO2 emisijām un citiem piesārņotājiem, un nauda no kvotu iegādes tiks izmantota ES zaļajam fondam. Braucieniem, kas sākas no 2024. gada 1. janvāra, mēs iekļausim piemaksu biļešu cenās, lai segtu papildu ES piemaksu. Tas ietekmē prāmju maršrutus starp ES valstīm, bet zināmā mērā arī maršrutus starp ES valstīm un valstīm ārpus ES. 

 

Par ETS lasiet vairāk šeit:
ES emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) ieviešana kuģniecības nozarē 2024. gadā – ietekme uz Stena Line un tās klientiem – StenaLine.com

 

Apkalpošanas maksa

Šī maksa tiek piemērota, rezervējot jebkāda veida ceļojumu pa tālruni vai ostā. Rezervējot tiešsaistē, šī maksa netiek piemērota. 

 

Izmaiņu veikšanas maksa

Šī maksa tiek piemērota, veicot izmaiņas jebkura rezervētā ceļojuma atiešanas laiku, datumu vai maršrutu. Tāpat ir jāsedz arī cenu starpība.

 

Izmaiņas, kurām nepiemēro izmaiņu veikšanas maksu

• Pasažieru datu izmaiņas

• Transportlīdzekļa datu izmaiņas

• Kajīšu, maltīšu vai Stena Plus pievienošana rezervācijai

 

Bezsaistes izmaiņu veikšanas maksa

Papildus visām izmaiņām, kas veiktas pa tālruni vai klātienē ostā, jebkurai rezervācijai, kurai var veikt izmaiņas mūsu mājaslapā, tiks piemērota izmaiņu veikšanas maksa. 

 

Atcelšanas maksa

Var tikt piemērota atcelšanas maksa, taču tā ir atkarīga no Jūsu izvēlētā tarifa tipa.

 

Atvaļinājumi viesnīcās un brīvdienas ar pašapkalpošanos:

izmaiņas rezervācijā var veikt bez maksas, ja tās tiek veiktas 7 dienu laikā no sākotnējā rezervācijas veikšanas datuma un ar nosacījumu, ka tās tiek veiktas vismaz 40 dienas pirms atiešanas.