Kādi personu apliecinoši dokumenti ir nepieciešami ceļošanai?

Ceļošanai nepieciešamie personu apliecinošie dokumenti atšķiras atkarībā no valsts un Jūsu valstspiederības. Jūs esat atbildīgs(-a) par to, lai nodrošinātu, ka Jums ir visi dokumenti, kas nepieciešami, lai ievērotu imigrācijas, muitas, veselības un citu atbilstīgo noteikumu prasības. Jums var tikt piemērots naudas sods par nespēju uzrādīt atbilstošus dokumentus, kuru Jums būs pienākums samaksāt.

 

PASAŽIERU CEĻOŠANAS DOKUMENTI MARŠRUTOS STARP LIELBRITĀNIJU UN ĪRIJU

 

Apvienotās Karalistes un Īrijas pilsoņiem, kuri ceļo mūsu maršrutos starp Lielbritāniju un Īriju, nav nepieciešama pase ceļošanai uz Lielbritāniju vai Īriju, bet ieteicams ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu. Parasti pietiek ar derīgu pasi vai Īrijas pases karti, autovadītāja apliecību ar fotoattēlu, starptautisko studentu karti, valsts izdotu personu apliecinošu karti ar fotoattēlu, veselības apdrošināšanas/sociālas apdrošināšanas ID karti, autobusu/vilcienu abonenta biļeti ar fotoattēlu vai darba ID karti ar fotoattēlu. Bērniem (vecumā līdz 17 gadiem un bez personu apliecinoša dokumenta ar fotoattēlu) pienācīgs personas apliecinājums ceļošanai mūsu prāmju reisos ir dzimšanas apliecība. Personām, kuras nav Apvienotās Karalistes/Īrijas pilsoņi, būs nepieciešama derīga pase un vīza (attiecīgā gadījumā). Pirms ceļojuma Jums attiecīgajā vēstniecībā jānoskaidro informācija par vīzas prasībām.

 

Pasažieriem, kuri ierodas mūsu ostās Lielbritānijā vai Īrijā bez derīgiem un atbilstošiem dokumentiem, var tikt aizliegts iebraukt gan Lielbritānijā, gan Īrijā.

 

PASAŽIERU CEĻOŠANAS DOKUMENTI MARŠRUTOS STARP ĪRIJU UN FRANCIJU

 

Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kuri ceļo uz/no kontinentālās Eiropas, ir jāuzrāda derīga pase. Atcerieties, ka Jūsu pasē norādītajam vārdam un uzvārdam ir jāatbilst Jūsu rezervācijā norādītajam vārdam un uzvārdam, pretējā gadījumā Jūs nevarēsiet ceļot un Jūsu apdrošināšana var nebūt spēkā.

 

Visos reisos uz kontinentālo Eiropu visiem Apvienotās Karalistes pilsoņiem (tostarp bērniem un zīdaiņiem) ir nepieciešama pase, kas ir derīga 3 mēnešus pēc paredzamā atgriešanās datuma. Mēs paturam tiesības pārbaudīt un reģistrēt šādu dokumentu datus un atteikt Jums iekāpšanu prāmī, ja šādi dokumenti nav derīgi. Jums būs pienākums pilnībā atlīdzināt mums visas soda naudas, repatriācijas un citas izsēdināšanas izmaksas, aizturēšanas izmaksas un visus saistītos izdevumus, kas mums var rasties vai kurus var izraisīt Jūsu nespēja uzrādīt šādus dokumentus attiecīgajām iestādēm.

Ir svarīgi, lai Jūsu pase būtu pa rokai iespējamai pārbaudei reģistrācijas, iekāpšanas, izkāpšanas laikā un ierodoties valstī.

 

ES pilsoņi, kuriem ir oficiāli atzīta Eiropas identifikācijas karte, var izmantot šo dokumentu vai derīgu pasi ar mašīnlasāmu kodu, ceļojot starp Īriju un Franciju. Dažos gadījumos var būt nepieciešama arī vīza. Atcerieties, ka Jūsu pasē/Eiropas Savienības identifikācijas kartē norādītajam vārdam un uzvārdam ir jāatbilst Jūsu rezervācijā norādītajam vārdam un uzvārdam, pretējā gadījumā Jūs nevarēsiet ceļot un Jūsu apdrošināšana var nebūt spēkā. 

Visos reisos uz Franciju un no tās ES pilsoņiem (tostarp bērniem un zīdaiņiem) ir nepieciešama pase/Eiropas Savienības identifikācijas karte, kas ir derīga pēc atgriešanās datuma.

 

Citu valstu pasu turētājiem ir jāpārbauda pases un vīzu prasības attiecīgās valsts vēstniecībā.

 

PASAŽIERU CEĻOŠANAS DOKUMENTI MARŠRUTOS STARP ANGLIJU UN NĪDERLANDI

 

Visiem ES pilsoņiem (tostarp bērniem un zīdaiņiem), kuri ceļo uz un no Anglijas, jābūt derīgai pasei, kuras derīguma termiņš ir garāks par atgriešanās datumu.

 

Visiem Apvienotās Karalistes pilsoņiem (tostarp bērniem un zīdaiņiem), kuri ceļo uz un no Nīderlandes, jābūt derīgai pasei, kura ir derīga vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās datuma.

 

Citu valstu pasu turētājiem ir jāpārbauda pases un vīzu prasības attiecīgās valsts vēstniecībā.

 

PASAŽIERU CEĻOŠANAS DOKUMENTI MARŠRUTOS STARP ZVIEDRIJU UN DĀNIJU

 

Ceļotāji no ES/EEZ valstīm var izmantot derīgu pasi ar mašīnlasāmu kodu vai ES standarta nacionālo identifikācijas karti ar mašīnlasāmu kodu un/vai mikroshēmu, ko izdevusi ES/EEZ valsts iestāde. Ziemeļvalstu pilsoņi var izmantot arī Ziemeļvalstīs izdotu vadītāja apliecību.

 

Tas attiecas uz visiem ceļotājiem, bet bērni līdz 18 gadu vecumam, kuri ceļo ar aizbildni, ir izņēmums un var ceļot, izmantojot aizbildņa personu apliecinošos dokumentus.

 

Lūdzu, ņemiet vērā turpmāk norādīto.

  • Ceļojot ar Stena Line, Norvēģijas banku kartes netiek uzskatītas par derīgu personu apliecinošu dokumentu.
  • Ceļojot ar Stena Line, elektroniskās vadītāja apliecības netiek uzskatītas par derīgu personu apliecinošu dokumentu.

 

Ceļotājiem ārpus ES/EEZ vienīgais derīgais dokuments ir pase ar mašīnlasāmu zonas kodu, pat bērniem.

 

PASAŽIERU CEĻOŠANAS DOKUMENTI MARŠRUTOS STARP ZVIEDRIJU, VĀCIJU, POLIJU UN LATVIJU

 

Stena Line maršrutos starp Vāciju un Zviedriju, Poliju un Zviedriju, Latviju un Zviedriju, kā arī Vāciju un Latviju var izmantot derīgu pasi ar mašīnlasāmu zonas kodu vai ES standarta nacionālo identifikācijas karti ar mašīnlasāmu zonas kodu un/vai mikroshēmu, ko izdevusi valsts iestāde ES/EEZ. Tas attiecas uz visiem ceļotājiem, tostarp bērniem. 

 

Pase vai identifikācijas karte ir jāuzrāda reģistrācijas laikā. Ja Jums nav derīgas pases vai identifikācijas, Jums tiks liegts ceļot. 

 

TRANSPORTLĪDZEKĻU CEĻOŠANAS DOKUMENTI MARŠRUTOS STARP ZVIEDRIJU, POLIJU UN LATVIJU

 

Ja braucat ar transportlīdzekli, reģistrācijas laikā Jums ir jāuzrāda derīga transportlīdzekļa tehniskā pase (oriģināls). Ja rezervācijas veikšanas laikā ir rezervēta piekabe, arī tai ir jāuzrāda tehniskā pase (oriģināls).

 

Iepriekš izklāstītie noteikumi ir Stena Line vispārīgie noteikumi ceļošanai ar mūsu prāmjiem.