Rezervēt biļeti

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

KLIENTU KLUBS EXTRA

1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1.1. Zemāk norādītie noteikumi un nosacījumi attiecināmi uz dalību Stena Line klientu klubā Extra (turpmāk tekstā - klientu klubs Extra).

1.2. Piesakoties dalībai klientu klubā Extra, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt klientu kluba Extra lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

1.3. Klientu klubs Extra patur tiesības veikt izmaiņas lietošanas noteikumos un nosacījumos jebkurā laikā, t. sk., dalībnieku priekšrocību noteikšanā, noteikumos, kas attiecināmi uz lojalitātes punktu saņemšanu un izmantošanu, u.c. gadījumos. Sadarbības partneru līdzdalība un piedāvājumi, kā arī cita informācija, kas norādīta tiešsaistes sadaļā “Mana Extra”, var tikt mainīta jebkurā laikā.

1.4. Klientu klubs Extra informē dalībniekus par plānotajām izmaiņām lietošanas noteikumos un nosacījumos, publicējot informāciju tiešsaistes sadaļā “Mana Extra” vai nosūtot informāciju uz klienta norādīto e-pastu. Izmaiņas lietošanas noteikumos un nosacījumos stājas spēkā paziņojumā norādītajā datumā.

1.5. Klientu klubs Extra patur tiesības pārtraukt klienta kluba darbību un īpašo piedāvājumu sniegšanu, par to paziņojot klientu kluba dalībniekiem vismaz četras nedēļas iepriekš. Klientu klubs Extra un Stena Line neatbild par nodarīto kaitējumu, kas radies veicot grozījumus vai pilnībā pārtraucot klientu kluba Extra darbību.

1.6. Ja vien nav precīzi definēta atbildība, kas noteikta spēkā esošajos lietošanas noteikumos un nosacījumos, klientu klubs Extra, Stena Line un saistītie uzņēmumi neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās dalībniekam. Tāpat klientu klubs Extra, Stena Line un saistītie uzņēmumi neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās personai, kas nav programmas dalībnieks.

 

2.DALĪBA KLIENTU KLUBĀ EXTRA

2.1. Punktus var saņemt un izmantot visos Stena Line maršrutos, kur šāds piedāvājums ir spēkā.

2.2. Pieteikties klientu klubā Extra iespējams tikai privātpersonām. Juridiska persona – uzņēmums vai organizācija, nevar būt klienta kluba Extra dalībnieks. Dalībnieks ir tiesīgs saņemt un izmantot nopelnītos punktus tikai personīgam patēriņam.

2.3. Dalībai klientu klubā Extra var reģistrēties jebkura privātpersona vecumā no 18 gadiem, kuras pasta adrese atrodas kādā no valstīm, kurā darbojas klientu klubs Extra. Dalībai klientu klubā Extra var reģistrēties tiešsaistē www.stenaline.lv/extra

Informācija par dalībnieku netiek nodota trešajām personām. Dalība klientu klubā Extra ir bez maksas.

2.4. Lai pievienotos dalībai klientu klubā Extra, jānorāda derīga e-pasta adrese. Piesakoties dalībai klientu klubā Extra, dalībnieks piekrīt saņemt e-pastus, SMS un paziņojumus mobilajā lietotnē par īpašajiem piedavājumiem no Stena Line, kā arī izmaiņām klientu kluba Extra lietošanas noteikumos un nosacījumos.

2.5. Dalībnieki tiek identificēti pēc unikāla dalībnieka numura, ko piešķīris klientu klubs Extra.

2.6. Dalībnieka pienākums ir paziņot par izmaiņām personas datos, atjaunojot informāciju tiešsaistes sadaļā “Mana Extra”.

2.7. Informācija par uzkrātajiem un izmantotajiem punktiem pieejama tiešsaistes sadaļā “Mana Extra”. Punkti tiek ieskaitīti klientu kluba Extra dalībnieka kontā nākamajā dienā pēc brauciena ar Stena Line.

2.8. Atteikšanās no dalības klientu klubā Extra:

2.8.1. Dalībnieks ir tiesīgs pārtraukt savu dalību klientu klubā Extra jebkurā laikā. Dalību iespējams pārtraukt tiešsaistes sadaļā “Mana Extra” vai sūtot e-pastu uz extra.lv@stenaline.com

2.8.2. Ja klientu kluba Extra dalībnieks divu gadu laikā no pieteikšanās brīža nav uzkrājis punktus, klientu klubs Extra patur tiesības vienpusēji pārtraukt dalību klientu klubā Extra.

2.8.3. Ja tiek konstatēts krāpšanas gadījums, nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšana, netiek ievēroti klientu kluba Extra lietošanas noteikumi un nosacījumi, ļaunprātīgi tiek izmantoti klientu kluba Extra dalībnieka tiesības vai jebkurā citā veidā tiek kaitēts klientu kluba Extra darbībai, Stena Line vai jebkurš cits saistītais uzņēmums patur tiesības nekavējoties pārtraukt dalību klientu klubā Extra un dzēst uzkrātos punktus.

 

3.DATU PĀRVALDĪBA

3.1. Uzņēmums Stena Line ir atbildīgs par visiem savāktajiem datiem un informāciju. Lai pareizi nodrošinātu un pārvaldītu datus, mēs ievērojam tiesību aktus. Lūdzu, izlasiet Stena Line konfidencialitātes politiku, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs rūpējamies par jūsu datiem un apstrādājam tos.

 

4.PUNKTU SAŅEMŠANA

4.1. Punkti ir derīgi no to saņemšanas dienas līdz nākamā kalendārā gada 31. decembrim (ieskaitot). Punkti, kas nav izmantoti norādītajā laika periodā, tiks dzēsti no klientu kluba Extra dalībnieka konta.

4.2. Klientu klubs Extra nosaka, par kuriem biļešu tarifiem, ceļojumu komplektiem un piedāvājumiem, klients var saņemt punktus. Stena Line patur tiesības mainīt punktu likmi dažādiem biļešu tarifiem, ceļojumu komplektiem un piedāvājumiem. Punktus iespējams saņemt par prāmja biļešu iegādi, pirkumiem prāmja veikalā un bārā un iepriekš rezervētiem pakalpojumiem uz kuģa klāja, piemēram, maltītēm. Punktus var saņemt, ja dalībnieks norāda savu klientu kluba Extra dalībnieka numuru pirms pirkuma veikšanas.

Punktus nav iespējams saņemt:

(1) par prāmja biļetēm, ja rezervācijā pirms brauciena nav uzrādīts klientu kluba Extra dalībnieka numurs;

(2) par pirkumiem uz kuģa klāja, ja pirms pirkuma nav uzrādīts klientu kluba Extra dalībnieka numurs;

(3) par prāmja biļetēm, kuru apmaksai izmantoti uzkrātie punkti;

(4) par īpašajiem piedāvājumiem uz kuģa klāja, kas pieejami tikai klientu kluba Extra dalībniekiem;

(5) par cigarešu, tabakas un to izstrādājumu pirkumiem.

4.3. Blue līmeņa dalībnieks par katru iztērēto 1,- EUR saņem 5 punktus. Gold līmeņa dalībnieks par katru iztērēto 1,- EUR saņem 10 punktus. Stena Line patur tiesības noteikt atšķirīgas punktu saņemšanas likmes un preces un pakalpojumus, par kuriem punktus nav iespējams saņemt.

4.4. Klientu kluba Extra dalībnieks var saņemt punktus tikai par tām prāmja biļetēm, kur pats klientu kluba Extra dalībnieks ir viens no pasažieriem.

4.5. Lai saņemtu punktus par prāmja biļetēm, dalībniekam jānorāda klientu kluba Extra dalībnieka numurs pirms rezervācijas veikšanas. Ērtākais veids, kā nodrošināt, lai katrā rezervācijā ir norādīts klientu kluba Extra dalībnieka numurs, ir pierakstīties klienta kluba Extra dalībnieka kontā tiešsaistē pirms biļešu rezervācijas veikšanas. Ja biļešu rezervācija tiek veikta klientu apkalpošanas centrā, klientu kluba Extra dalībnieka numurs jānosauc pirms rezervācijas veikšanas.

4.6. Punktus nav iespējams saņemt par prāmju biļešu rezervācijām, kur ceļotāju skaits ir 10 un vairāk, kā arī grupu rezervācijām.

 

5.PUNKTU IZMANTOŠANA

5.1. Uzkrātos punktus var izmantot kā maksāšanas līdzekli par prāmju biļešu rezervācijām, kas veiktas tikai pie prāmju operatora Stena Line (tiešsaistē, ostā vai zvanu centrā).

5.2. Uzkrātos punktus nav iespējams apmainīt pret naudu.

5.3. Tikai klientu kluba Extra dalībnieks var izmantot savus uzkrātos punktus. Uzkrātos punktus nevar nodot izmantošanai trešajām personām.

5.4. Punktus iespējams izmantot, lai apmaksātu prāmja biļetes pilnā vai daļējā apmērā. Stena Line nosaka un jebkurā laikā var mainīt nosacījumus, par kuriem biļešu tarifiem un kādos maršrutos iespējams norēķināties ar uzkrātajiem punktiem. Punktus nevar izmantot, lai norēķinātos par pirkumiem uz kuģa klāja, par īpašajiem piedāvājumiem klienta kluba Extra dalībniekiem, kā arī par grupu un kravu vienību rezervācijām.

5.5. Veicot maksājumu ar uzkrātajiem punktiem, dalībnieks ir atbildīgs par atbilstošu vietējo nodokļu noteikumu izpildīšanu.

5.6. Viena punkta vērtība ir 0,01 EUR

 

6.DALĪBAS LĪMEŅI

6.1. Klientu klubā Extra sākotnējais dalības līmenis ir Blue. Uzkrājot 6250 un vairāk punktus, dalībnieka konts tiek pārcelts nākamajā dalības līmenī - Gold. Dalības līmenis Gold ir spēkā 12 mēnešus no dienas, kad notika pāreja no Blue uz Gold līmeni. Lai saglabātu dalību Gold līmenī, 12 mēnešu laikā (no dienas, kad notika pāreja no Blue uz Gold līmeni), dalībniekam nepieciešams uzkrāt 12’500 punktus. Gadījumā, ja dalībnieks 12 mēnešu laikā (no dienas, kad notika pāreja no Blue uz Gold līmeni) nav uzkrājis noteikto punktu skaitu, dalībnieka konts tiek pārcelts sākotnējā dalības līmenī Blue.

 

7.REZERVĀCIJU VEIKŠANAS UN CEĻOŠANAS NOSACĪJUMI

7.1. Stena Line noteikumi un nosacījumi attiecas uz visām prāmju biļešu rezervācijām.

Uzziniet vairāk par klientu klubu Extra tiešsaistes sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi” vai rakstot mums uz e-pastu extra.lv@stenaline.com

 

Laipni lūgti uz klāja!

 

Ar sveicieniem, Stena Line