Rezervēt biļeti

Noteikumi un nosacījumi | Business Traveller

Aicinām iepazīties ar Business Traveller programmas noteikumiem un nosacījumiem

Šajos noteikumos izklāstītas līgumiskās attiecības starp Jums un Stena Line. Lūdzam tos rūpīgi izlasīt. Piesakoties dalībai un izmantojot programmu Business Traveller, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šos noteikumus un piekrītat tos ievērot.


Stena Line Scandinavia AB, kas atrodas Gēteborgā 405 19, Zviedrijā, ir Business Traveller programmas pārvaldītājs. Pēdējās izmaiņas veiktas 2019.gada 30.jūlijā.


1. Pieteikties dalībai Business Traveller programmā var uzņēmumi vai individuālie komersanti. Piešķirtās atlaides līmenis atkarīgs no kopējās rezervāciju vērtības, kas 12 mēnešu laikā sākot no tekošās dienas ir iegādātas ar lietotāja ID numuru un šo 12 mēnešu laikā arī izmantotas. Atlaides lielums ir norādīts tabulā:


Dalības līmenis

Piemērotā atlaide

Izmantoto braucienu summa 12 mēnešu laikā

1.līmenis

0%

0 EUR – 499 EUR

2.līmenis

5%

500 EUR – 2499 EUR

3.līmenis

10%

2500 EUR – 15000 EUR

4.līmenis

12,5%

15001 EUR – 29999 EUR

5.līmenis

15%

30000 EUR un vairāk


2. Privātpersonām dalība programmā Business Traveller nav paredzēta.


3. Lai kļūtu par programmas Business Traveller dalībnieku, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese. Kļūstot par dalībnieku, Jūs piekrītat, ka Stena Line izveido dalībnieka profilu, atjaunina un uztur datus, kas attiecas uz Jums, to skaitā ir Jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kā arī jebkādi citi personas dati un informācija par rezervētajiem braucieniem. Dati tiks atjaunināti un uzturēti ar mērķi sniegt uzņēmumam/dalībniekam informāciju par Stena Line piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī, lai nosūtītu Jums e-pasta vēstules par atlaižu līmeņiem, programmas jaunumiem un citiem Stena Line piedāvājumiem. Stena Line nenodos Jūsu personas datus trešajām pusēm, bet paturēs tiesības tos izmantot mārketinga vajadzībām.


4. Uzņēmums Stena Line ir atbildīgs var visiem savāktajiem datiem un informāciju. Lai pareizi nodrošinātu un pārvaldītu datus, mēs ievērojam tiesību aktus. Lūdzu, izlasiet Stena Line konfidencialitātes politiku, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs rūpējamies par Jūsu datiem un apstrādājam tos.


5. Ja jebkura persona, kas pievienota lietotāju sarakstam programmas Business Traveller konta izmantošanai, ir Stena Line klientu kluba Extra dalībnieks, tad Extra punktus var saņemt tikai par pirkumiem uz klāja. Rezervāciju apmaksai nevar izmantot Extra punktus, ja rezervācija veikta, izmantojot Business Traveller dalībnieka profilu.


6. Business Traveller atlaides reisiem nesummējas ar citiem piedāvājumiem, atlaidēm vai akcijām.


7. Business Traveller atlaides tiek piemērotas Economy, Flexi un Premium tarifa biļetēm. Atlaide tiek piemērota pasažieriem, transportlīdzekļiem un kajītēm. Atlaide netiek piemērota ostu un ekoloģijas nodevām vai citiem papildpakalpojumiem. Atlaides netiek piemērotas kravu vienību pārvadājumiem vai grupu rezervācijām (9 un vairāk personas). Veicot izmaiņas rezervācijā var veidoties cenu starpība, kas jāsedz saskaņā ar izvēlētā biļešu tarifa noteikumiem. Vairāk par biļešu tarifiem uzzināsiet www.stenaline.lv/tarifi.


8. Visas rezervācijas un ceļojumi ir pakļauti Stena Line Vispārējiem pārvadāšanas noteikumiem.


9. Business Traveller kontu nedrīkst nodot trešajām personām. Neievērojot šo noteikumu, Stena Line patur tiesības pārtraukt uzņēmuma dalību Business Traveller programmā. Business Traveller programmas atlaides ir pieejamas tikai tām personām, kas norādītas kā konta lietotāji. Stena Line patur tiesības veikt pārbaudes, lai nodrošinātu, ka programma Business Traveller tiek izmantota godprātīgi.


10. Kredītlīnijas ir pieejamas, noslēdzot tiešā debeta līgumu un veicot kredīta pārbaudi ar kredīta atsauksmju aģentūru starpniecību.


11. Rezervējot biļetes pa tālruni vai e-pastu, vienmēr jānosauc savs lietotāja numurs, lai saņemtu atlaidi. Atlaidi nevar piešķirt rezervācijām ar atpakaļejošu datumu.


12. Stena Line patur tiesības izbeigt sadarbību, atteikt pieteikumu, atteikties atjaunot dalību programmā vai pieņemt rezervāciju klientam ar noteiktu dalībnieka numuru jebkurā laikā un bez atlīdzības.


13. Stena Line patur tiesības grozīt programmu Business Traveller jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ. Stena Line apņemas pēc iespējas savlaicīgāk paziņot par izmaiņām. Ja pēc paziņojuma saņemšanas Jūs nepārtrauksiet dalību Business Traveller programmā, tiks uzskatīts, ka Jūs esat piekritis Stena Line veiktajām izmaiņām programmas noteikumos un nosacījumos.


14. Stena Line patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt programmu Business Traveller vai jebkuru tās daļas darbību. Par to mēs jums paziņosim vismaz 30 dienas iepriekš.


15. Stena Line nav atbildīga par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, izmaksām vai kaitējumu, kas tieši vai netieši izriet no izmaiņām programmā Business Traveller vai tās pārtraukšanas.


16. Ja Stena Line pilnīgi vai daļēji nepiemēro šos noteikumus vai piemēro ar kavēšanos, to nevar interpretēt kā atteikšanos no tiesībām, kādas paredzētas šajos noteikumos.


17. Jebkādas sūdzības, kas saistītas ar dalību Business Traveller programmā, var nodot pa telefonu: +371 636 22999, pa e-pastu bt.lv@mail.stenaline.com vai rakstveidā pa pastu uz faktisko SIA Stena Line adresi Ventspilī, Dārzu ielā 6, LV-3601 Latvija, ar norādi Business Traveller (SIA Stena Line juridiskā adrese ir Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019, Latvija).


18. Sūdzības tiek izskatītas 30 dienu laikā no saņemšanas brīža. Stena Line lēmums par sūdzību ir galīgs un saistošs. Programmas dalībnieks par pieņemto lēmumu tiks informēts pa dalībnieka profilā norādīto e-pastu.


19. Saistību atruna. Jebkura informācija par Business Traveller programmu, kas ir pieejama mārketinga materiālos, ir informatīva rakstura. Saistošs likumīgs spēks ir tikai Business Traveller programmas Noteikumiem un Nosacījumiem, kas norādīti šajā dokumentā.


20. Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija. Šie Noteikumi un nosacījumi tiek regulēti Zviedrijas likumdošanas ietvaros, ja vien personas datu apstrāde nav veikta Latvijā un tiek pakļauta Latvijas Republikas datu aizsardzības likumam, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja Dalībnieka mītnes zeme nav Zviedrijas Karaliste, Dalībnieks tiek pakļauts Zviedrijas tiesu jurisdikcijai Gēteborgā.