Rezervēt biļeti

Programmas līguma noteikumi

Business Traveller

Šajos noteikumos izklāstītas līgumiskās attiecības starp jums un Stena Line. Lūdzam, tos rūpīgi izlasīt. Izmantojot programmu Business Traveller, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šos noteikumus un piekrītat tos ievērot.

Stena Line Scandinavia AB, kas atrodas Gēteborgā 405 19, Zviedrijā, ir Business Traveller programmas pārvaldītājs.


1. Piedalīties programmā Business Traveller var tikai uzņēmumi vai individuālie komersanti, kuri 12 mēnešu laikā iztērējuši vismaz EUR 500 ceļojumiem jebkuros Stena Line maršrutos ar atbilstīgu transportlīdzekli (skatīt definīciju 10. punktā) vai kā pasažieri bez transportlīdzekļiem. Piešķirtās atlaides līmenis atkarīgs no kopējās gada rezervāciju vērtības, kas katrā dalības gadā veiktas, izmantojot lietotāja ID numuru. Atlaides lielums ir norādīts tabulā zem noteikumiem.


Atlaides apmērs atkarībā no dalības līmeņa:

 

Atlaižu līmenis

Piemērojamā atlaide

Izmantoto braucienu kopējā

summa dalības periodā

1.līmenis

0%

0 – 499 EUR

2.līmenis

5%

500 – 2499 EUR

3.līmenis

10%

No 2500 EUR


2. Dalība programmā Business Traveller fiziskām personām nav paredzēta.


3. Lai kļūtu par programmas Business Traveller dalībnieku, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese. Kļūstot par dalībnieku, Jūs piekrītat, ka Stena Line izveido, atjaunina un uztur datus, kas attiecas uz Jums, to skaitā ir Jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kā arī jebkādi citi personas dati un informācija par rezervētajiem braucieniem. Dati tiks atjaunināti un uzturēti ar mērķi sniegt uzņēmumam/dalībniekam informāciju par Stena Line piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī, lai nosūtītu e-pasta vēstules par atlaižu līmeņiem, programmas jaunumiem un citiem Stena Line piedāvājumiem. Stena Line nenodos jūsu personas datus trešajām pusēm, bet paturēs tiesības tos izmantot mārketinga vajadzībām.


4. Uzņēmums Stena Line ir atbildīgs var visiem savāktajiem datiem un informāciju. Lai pareizi nodrošinātu un pārvaldītu datus, mēs ievērojam tiesību aktus. Lūdzu, izlasiet Stena Line konfidencialitātes politiku, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs rūpējamies par jūsu datiem un apstrādājam tos.


5. Ja jebkura persona, kas pievienota lietotāju sarakstam programmas Business Traveller konta izmantošanai, ir Stena Line Extra lojalitātes programmas dalībnieks, tad Extra punktus var saņemt un izmantot tikai pirkumiem uz klāja, nevis ceļojumu rezervāciju apmaksai.


6. Business Traveller atlaides, kas derīgas ceļošanai, līdz turpmākam paziņojumam ir atkarīgas no pieejamības uz prāmjiem, un tās nesummējas ar citiem piedāvājumiem, atlaidēm vai akcijām.


7. Business Traveller atlaides attiecas tikai uz Economy, Flexi un Premium biļešu tarifā veiktām rezervācijām pasažieriem ceļojot ar automašīnām un Flexi tarifā veiktām rezervācijām pasažieriem, ceļojot bez automašīnas vienā vai abos virzienos. Tās ir pieejamas arī visiem kajīšu veidiem, izņemot panorāmas klasi maršrutā no Kārlskrūnas uz Gdiņu. Business Traveller atlaides neattiecas uz pārējiem biļešu tarifu veidiem, taču tās ir spēkā, aprēķinot Jūsu braucienu biežumu vai Jūsu iztērētos līdzekļus programmas atlaižu līmeņu pārrēķināšanai.


8. Programmas atlaides nedrīkst nodot trešajai personai. Šo prasību pārkāpums var novest pie dalības pārtraukšanas programmā.


9. Programmas atlaides ir pieejamas tikai tām personām, kas noradītas kā konta lietotāji. Stena Line patur tiesības veikt pārbaudes, lai nodrošinātu, ka programma Business Traveller netiek izmantota nepareizi. Jebkāda nepareiza ceļotāja atlaižu izmantošana var novest pie dalības pārtraukšanas programmā.


11. Programma attiecas uz pasažieru un to trasportlīdzekļu pārvadājumiem, kuru cenas ir noraditas vietnē www.stenaline.lv. Programma neattiecas uz kravas vienību pārvadājumiem un grupu rezervācijām.


12. Atceltām rezervācijām tiek piemēroti rezervētās cenas atcelšanas noteikumi, kas izklāstīti Stena Line tarifu noteikumos.


13. Veicot izmaiņas rezervācijā tiek piemērota cenas starpība, kas aprēķināta izmaiņu izdarīšanas laikā, un šādā gadījumā jums jāsedz maksa par izmaiņām saskaņā ar rezervētā tarifa noteikumiem, kā izklāstīts Stena Line tarifu noteikumos.


14. Kredītlīnijas ir pieejamas, noslēdzot tiešā debeta līgumu un veicot kredīta pārbaudi ar kredīta atsauksmju aģentūru starpniecību.


15. Rezervējot biļetes pa tālruni, vienmēr jānosauc savs lietotāja numurs, lai saņemtu atlaidi, kas pienākas attiecīgajā atlaižu līmenī. Atlaides nevar piešķirt rezervācijām ar atpakaļejošu datumu.


16. Stena Line patur tiesības izbeigt sadarbību, atteikt pieteikumu, atteikties atjaunot dalību programmā vai pieņemt rezervāciju klientam ar noteiktu dalībnieka numuru jebkurā laikā un bez atlīdzības.


17. Stena Line patur tiesības grozīt vai atcelt programmu Business Traveller jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ. Kad vien iespējams, Stena Line apņemas mēģināt jums savlaicīgi paziņot par izmaiņām, tomēr dažreiz var būt nepieciešams izdarīt izmaiņas nekavējoties. Šādā gadījumā pēc tam, kad izmaiņas būs veiktas, mēs jums par tām paziņosim, cik drīz vien iespējams.


18. Tiks uzskatīts, kas jūs esat piekritis jebkurām Stena Line veiktajām izmaiņām programmā Business Traveller, ja jūs nepārtrauksiet dalību programmā pēc tam, kad būsim jums nosūtījuši attiecīgu paziņojumu.


19. Stena Line patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt programmu Business Traveller vai jebkuru tās daļas darbību. Par to mēs jums paziņosim vismaz 30 dienas iepriekš.


20. Stena Line nav atbildīga par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, izmaksām vai kaitējumu, kas tieši vai netieši izriet no izmaiņām programmā Business Traveller vai tās pārtraukšanas.


21. Ja Stena Line pilnīgi vai daļēji nepiemēro šos noteikumus vai piemēro ar kavēšanos, to nevar interpretēt kā atteikšanos no tiesībām, kādas paredzētas šajos noteikumos.


23. Visas rezervācijas un ceļojumi ir pakļauti Stena Line vispārējiem pārvadāšanas noteikumiem.


24. Jebkādas sūdzības, kas saistītas ar dalību Programmā, var nodot Operatoram pa telefonu: +371 636 22999, pa e-pastu bt.lv@mail.stenaline.com vai pa pastu rakstveidā, Operatora un Kontroliera biroja adresē, kas norādīta zemāk: Stena Line Scandinavia AB filiāle Sia „Stena Line” Ventspils, Dārzu iela 6, LV-3601 Latvija, ar piezīmi ‚Business Traveller (SIA Stena Line juridiskā adrese ir Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019, Latvija).


25. Sūdzības izskata Operators 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas.


26. Operatora lēmums par sūdzību ir galīgs un saistošs. Programmas Dalībnieks par pieņemto lēmumu tiks informēts pa e-pastu var rakstveidā.


27. Saistību atruna

Jebkura informācija par Programmu, kas ir pieejama mārketinga materiālos, ir informatīva rakstura. Saistošs likumīgs spēks ir tikai Noteikumiem un Nosacījumiem, kas norādīti šajā dokumentā.


28. Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

Šie Noteikumi un nosacījumi tiek regulēti Zviedrijas likumdošanas ietvaros, ja vien personas datu apstrāde nav veikta Latvijā un tiek pakļauta Latvijas Republikas datu aizsardzības likumam, saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Ja Dalībnieka mītnes zeme nav Zviedrijas Karaliste, Dalībnieks tiek pakļauts Zviedrijas tiesu jurisdikcijai Gēteborgā.