Ētikas kodekss

Nulles tolerances pieeja nepieņemamai rīcībai

Ceļošanai ir jābūt baudāmai – tai jābūt relaksējošai, drošai, kā arī tai jābūt kā notikumam, kuru gaidām ar nepacietību. Stena Line rūpējas par to, lai mūsu pasažieri izbaudītu lielisku ceļošanas pieredzi. Mēs esam apņēmušies nodrošināt drošu vidi visiem pasažieriem, neatkarīgi no viņu dzimuma, seksualitātes, etniskās piederības un reliģiskajiem uzskatiem. Mēs lepojamies ar saviem kuģiem, ostām un termināļiem, un mēs novērtētu Jūsu atbalstu augstu standartu uzturēšanā.

 

Šos principus un vērtības īsteno visi mūsu darbinieki, izrādot cieņu un rūpes par visiem pasažieriem. Viņi ir pieejami, lai sniegtu palīdzību. Lūdzu, cieniet viņus un izpildiet viņu sniegtos norādījumus.

 

Lūdzu, cieniet mūsu mājas tāpat, kā cienītu savējās

 

Kuģis ir mūsu apkalpes mājas prombūtnes laikā. Viņi dzīvo un strādā uz kuģa klāja, tādēļ mēs lūdzam pasažierus cienīt un ņemt to vērā, izturoties pret viņu mājām tā, kā Jūs izturētos pret savējām. 

 

Rīcība nepieciešamības gadījumā

 

Nevaldāmi pasažieri var sabojāt ikviena ceļojumu. Viņi var izraisīt apdraudējumu kuģim, tā pasažieriem un apkalpei, kā arī būt par traucēkli citiem. Mēs vienmēr stingri ievērosim kārtību ar nolūku aizsargāt savu apkalpi, citus pasažierus un kuģi pret visu veidu nepieņemamu rīcību.

 

Ētikas kodekss

 

Visiem pasažieriem ir pienākums nodrošināt pieņemamu rīcību un atturēties no nepieņemamas uzvedības, tostarp, bet ne tikai:

 

 • iebiedējoši vai draudoši izteikumi vai izturēšanās pret citiem pasažieriem vai apkalpi;
 • skaļa vai trakulīga rīcība vai tāda izturēšanās, kas var izraisīt apdraudējumu vai nemieru citiem;
 • nespēja nodrošināt nepārtrauktu uzraudzību un atrašanos atbildīga pieaugušā pavadībā bērniem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu;
 • lamu vārdi vai aizskaroši izteikumi, žesti, apvainojumi vai cita tamlīdzīga rīcība;
 • kāju novietošana uz sēdvietām vai atzveltnēm vai gulēšana uz sēdvietām;
 • atrašanās alkohola reibumā un/vai sabiedriskās kārtības traucēšana alkohola vai narkotisko vielu iespaidā;
 • alkohola ienešana uz kuģa klāja lietošanai reisa laikā;
 • pienācīga apģērba nevalkāšana, apavu novilkšana vai pēdu novietošana uz mēbelēm;
 • visu veidu bojājumu vai traucējumu izraisīšana kuģa iebūvētajā aprīkojumā un inventārā, avārijas izejās vai trauksmes signālos;
 • smēķēšana neatļautās vietās;
 • jebkāda veida priekšmetu mešana pāri kuģa bortam (lūdzu, izmantojiet tam paredzētās atkritumu tvertnes);
 • bojājumu izraisīšana visu veidu īpašumam vai aprīkojumam, tostarp kajītēs un luksusa kajītēs; neatstājiet atkritumus uz grīdas un nesmērējiet mēbeles/aprīkojumu.

 

Mēs lūdzam cieņpilnu apiešanos ar mūsu aprīkojumu un tā atstāšanu darba kārtībā izmantošanai nākamajiem viesiem.

 

Nulles tolerance pret Ētikas kodeksa pārkāpumiem

 

Stena Line īsteno nulles tolerances politiku pret pasažieru nesavaldīgu rīcību. Ikviena persona, kura pārkāpj kādu no iepriekš minētajiem noteikumiem, tiks evakuēta no kuģa, un tai tiks piemērots aizliegums turpmāk ceļot ar Stena Line. Ja ceļojuma laikā mēs uzskatīsim, ka Jūs rīkojāties nepieņemami, tiks veikti visi pasākumi, kurus uzskatām par nepieciešamiem, lai novērstu attiecīgās rīcības turpināšanu, tostarp:

 

 • pastāvīgs aizliegums ceļot ar Stena Line;
 • atteikt iekāpšanu vai, ja jau iekāpāt, pieprasīt Jums pamest kuģi pirms atiešanas;
 • atcelt visas turpmākās rezervācijas, tostarp visus atgriešanās braucienus;

 

mēs informēsim attiecīgās iestādes par visu veidu krimināli sodāmiem bojājumiem un/vai noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti, atrodoties Stena Line piederošā īpašumā.

 

Lūdzu, palīdziet mums nodrošināt, ka ceļojums ir patīkama pieredze ikvienam, un rīkojieties atbildīgā un apdomīgā veidā.

 

Esiet atbildīgi! Esiet cieņpilni! Esiet apdomīgi! Padarīsim šo ceļojumu patīkamu ikvienam!