Pasūtīt

Pasažieru tiesības

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2010. gada 24. novembra Regula Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem [...] (OJ L 334, 17.12.2010) stājusies spēkā no 2012. gada 18. decembra. Ar šo regulu paredz noteikumus jūras un iekšzemes ūdensceļu transportam par:

a) nediskrimināciju attiecībā uz pārvadājuma nosacījumiem, ko pasažieriem piedāvā pārvadātāji;

b) nediskrimināciju un palīdzību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām;

c) pasažieru tiesībām atcelšanas vai aizkavēšanās gadījumā;

d) minimālo informāciju, kas jāsniedz pasažieriem;

e) sūdzību izskatīšanu;

f) vispārīgiem izpildes noteikumiem.


Stena Line mājas lapā ievietoti visbiežāk piemērojamie Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2010. gada 24. novembra regulas Nr. 1177/2010 panti, kas attiecināmi uz pasažieru tiesībām un pienākumiem izmantojot ūdenstransporta pakalpojumus. Regulu Nr. 1177/2010 pilnā redakcijā lasiet šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1177&from=LV.