Rezervēt biļeti

“STENA LINE” REZERVĀCIJAS NOTEIKUMI

JAUNĀKĀS IZMAIŅAS VEIKTAS 2017. GADA DECEMBRĪ

ŠIE NOTEIKUMI ATTIECAS UZ PASAŽIERA REZERVĀCIJU. UZŅĒMUMA IESKATĀ REZEVĀCIJAS NOTEIKUMI IR GODĪGI, SKAIDRI UN ATBILSTOŠI ATTIECĪGAJIEM TIESĪBU AKTIEM, TAČU, JA UZSKATĀT CITĀDI, LŪDZAM SAZINĀTIES AR KLIENTU APKALPOŠANAS NODAĻU.


LŪDZAM RŪPĪGI IEPAZĪTIES AR REZERVĀCIJAS NOTEIKUMIEM PIRMS REZERVĀCIJAS. REZERVĀCIJAS NOTEIKUMOS IR IEKĻAUTI ARĪ UZŅĒMUMA ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI. ĪPAŠI VĒRŠAM UZMANĪBU UZ 7.6. PUNKTU (BAGĀŽAS ZAUDĒJUMS/BOJĀJUMI) UN 9. PUNKTU (UZŅĒMUMA ATBILDĪBA).