Rezervēt biļeti

Tarifu apraksts

Stena line piedāvā trīs dažādus biļešu tarifus ar atšķirīgām cenām un iespējām

Iepazīstieties ar trīs dažādiem tarifu veidiem – Economy, Flexi un Premium, - un izvēlieties sev piemērotāko, kā arī ietaupiet, veicot rezervācijas tiešsaistē!


Tarifi
Tarifi

ECONOMY biļete:

Zemākā cena. Mainot rezervācijā ceļojuma datumu, laiku vai maršrutu, klientam jāsedz biļetes vērtības starpība, kā arī izmaiņu veikšanas maksa 40 EUR apmērā. Izmaiņu veikšanas maksa 40 EUR apmērā tiek piemērota par katru virzienu, tādējādi, ja izmaiņas tiks veiktas gan turp, gan atpakaļ, izmaiņu veikšanas maksa tiks piemērota divreiz, t.i. 80 EUR apmērā. Atcelšanas gadījumā biļetes vērtība netiek atmaksāta.


FLEXI biļete:

Flexi jeb elastīgā cenu tarifu biļete sniedz iespēju bez maksas tiešsaistē veikt izmaiņas rezervācijā. Mainot ceļojuma datumu, laiku vai maršrutu, klientam jāsedz tikai biļetes vērtības starpība. Rezervācijas atcelšanas gadījumā tiek piemērota rezervācijas atcelšanas maksa 3 EUR apmērā par katru virzienu. Ja rezervācija tiek atcelta vismaz 24 stundas pirms reisa, biļetes vērtība tiek atmaksāta pilnā apmērā.*


PREMIUM biļete:

Biļete ar viselastīgākajiem rezervāciju atcelšanas nosacījumiem. Premium biļete sniedz vairākas priekšrocības, piemēram, cenā ir iekļautas brokastis un prioritāra uzbraukšana un nobraukšana no prāmja**. Rezervācijas atcelšanas gadījumā tiek piemērota rezervācijas atcelšanas maksa 3 EUR apmērā par katru virzienu. Atceļot Premium biļeti vismaz divas stundas pirms reisa, biļetes vērtība tiek atmaksāta pilnā apmērā.*


*Rezervācijas atcelšanas nosacījumus un atmaksas apmēru skatiet otrajā tabulā zemāk.

**Piedāvājums spēkā maršrutā Ventspils-Nīnashamna-Ventspils. Premium biļetes priekšrocības citos maršrutos var atšķirties.

IZMAIŅU VEIKŠANA REZERVĀCIJĀ

Uzmanību!

Veicot rezervāciju pa telefonu vai e-pastu zvanu centrā un prāmju termināļos, tiek piemērota apkalpošanas maksa 15 EUR apmērā, savukārt par izmaiņu veikšanu tiek piemērota izmaiņu veikšanas komisijas maksa 2.50 EUR apmērā, neatkarīgi no izvēlētā tarifa. Rezervācijām, kas veiktas www.stenaline.lv mājaslapā, apkalpošanas maksa 15 EUR apmērā un izmaiņu veikšanas komisijas maksa 2.50 EUR apmērā netiek piemērota.


Ja veicot izmaiņas rezervācijā rodas cenu starpība:  Economy   Flexi   Premium 
Ja biļetes cena pēc izmaiņu veikšanas pārsniedz iepriekš apmaksāto biļetes cenu, klientam jāsedz biļetes cenu starpība
Ja biļetes cena pēc izmaiņu veikšanas ir zemāka nekā iepriekš apmaksātās biļetes cena, un rodas pārmaksa, klients saņem atpakaļ pārmaksāto naudu

ATMAKSAS APMĒRS IZMAIŅU VEIKŠANAS VAI REZERVĀCIJAS ATCELŠANAS GADĪJUMĀ

Atmaksas apmērs, ja tiek veiktas izmaiņas vai atcelta rezervācija: Economy Flexi Premium
Vairāk kā 24 stundas pirms atiešanas 0% 100%*
100%*
Mazāk kā 24 stundas pirms atiešanas 0%
50%*
100%*
Mazāk kā 2 stundas pirms atiešanas 0% 0%
0%

 

*Atceļot rezervāciju:

1) komisijas maksa par rezervācijas veikšanu 15 EUR apmērā netiek atmaksāta, ja rezervācija veikta pa tālruni vai e-pastu zvanu centrā vai ostā;

2) izmaiņu veikšanas maksa (2.50 EUR apmērā par katru izmaiņu veikšanas reizi) netiek atmaksāta, ja rezervācija veikta pa tālruni vai e-pastu zvanu centrā vai ostā;

3) netiek atmaksāts rezervācijas apstiprinājums īsziņā (maksa par 1 īsziņu ir 1 EUR);

4) Flexi un Premium tarifa biļetēm tiek piemērota rezervācijas atcelšanas maksa 3 EUR apmērā.