Rezervēt biļeti

Apkārtējās vides saglabāšana

APKĀRTĒJĀS VIDES SAGLABĀŠANA IR ĻOTI SVARĪGA UN UZŅĒMUMS STENA LINE TAM PIEVĒRŠ PASTIPRINĀTU UZMANĪBU.


bilde_1

Jau kopš 1980. gada kuģošanā izmantojam sēru nesaturošu degvielu,  turklāt mēs ietaupām degvielu, visos mūsu maršrutos nedaudz pagarinot brauciena ilgumu un samazinot prāmja ātrumu. Prāmju darbināšanai Gēteborgas un Nīderlandes ostās mēs izmantojam pieejamo elektroenerģijas apgādi tādā veidā mazinot degvielas patēriņu un iedarbību uz apkārtējo vidi. Degvielas patēriņu ir izdevies samazināt arī prāmjiem  "Stena Germanica" un "Stena Scandinavica" uzstādot progresīva stikla pārklājumu. Tāpat arī plānojam izmantot speciālas krāsas kuģa apakšējam korpusam, kurām vajadzētu veicināt degvielas ekonomiju.

 

Par piemēru mūsu izplūdes gāžu samazināšanas pasākumiem kalpo prāmis "Stena Jutlandica", kuram pasaulē pirmajam visos motoros iebūvēti katalizatori.

Uz prāmjiem lielu uzmanību pievēršam ūdens attīrīšanas sistēmai, efektīvai atkritumu šķirošanai un utilizācijai, kā arī datorizētai dozēšanas sistēmai, kas mazinātu ķimikāliju nepieciešamību.

Ar prieku cenšamies saglabāt apkārtējo vidi, lai tā būtu skaista un tīra gan šobrīd, gan nākotnē.


Jo katrs no mums ir pelnījis tīru vidi. 


karte
JAUNI NOTEIKUMI SĀKOT AR 2015. GADU

Sākot ar 2015. gada 1. janvāri stājas spēkā jauni noteikumi par sēra satura regulēšanu kuģu degvielā, kuri attieksies uz visu kuģu satiksmi Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā.

ES pamatnostādnes paredz, ka kuģiem atļauts lietot degvielu tikai ar ierobežotu sēra saturu 0,1 % vai jāveic citi alternatīvi pasākumi, kuriem ir tieši tāda pati ietekme.

Problēma – sēra dioksīds

Sadedzinot degvielas smago eļļu, veidojas dažādas izplūdes gāzes. Papildu oglekļa dioksīdam, slāpekļa oksīdiem un kvēpu daļiņām, arī sēra dioksīds rada kaitējumu apkārtējai videi, kā piemēram, izraisa skābos lietus.

Smagā eļļa, kuru atļauts sadedzināt kuģa braucienā, var saturēt līdz pat 3,5 % sēra. Ziemeļjūra un Baltijas jūra atrodas sēra emisijas kontroles zonas (SECA) apgabalā, kurā sēra izplūde samazināta līdz 1%. Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, jaunā robežvērtība būs 0,1 %. 


KĀDI IR PIEMĒROJAMIE PASĀKUMI?

Pastāv vairākas iespējas, kā, sākot ar 2015. gadu, izpildīt jaunās prasības apkārtējās vides saglabāšanai.

Dīzeļdegviela jūras transportam

Vienkāršākā metode ir degvielas maiņa. Videi draudzīgas alternatīvas ir gāzeļļa vai dīzeļdegviela jūras transportam, kuras satur 0,1% sēra, kas ir tuvināts dīzeļdegvielas saturam vieglajām automašīnām. Lai ieviestu šādas izmaiņas ir nepieciešams nedaudz pārbūvēt kuģu motorus, tomēr dīzeļdegviela jūras transportam ir gandrīz divas reizes dārgāka.

Izplūdes gāzu tīrīšanas līdzeklis "Scrubber"

Pirms izplūdes gāzes nonāk gaisā tās tiek ķīmiski attīrītas ar ūdens un nātrija hidroksīda palīdzību, izmantojot tā saukto "Hybrid Scrubber". Veicot šīs izmaiņas, ir iespējams turpināt kuģošanu izmantojot  izdevīgo smagās eļļas degvielu.

Jauni degvielas veidi

Daži uzņēmumi pievēršas jaunu degvielu izveidei, lai atbilstu pastiprinātajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Sašķidrinātā dabasgāze (Liquefied Natural Gas —LNG) ir sašķidrinātā dabasgāze ar temperatūru sākot no -162 °C. Izmantojot to kā degvielu, iespējams ietaupīt līdz pat 90 % emisijas (sēra dioksīda un slāpekļa oksīda).

Metanolu mūsdienās ražo galvenokārt no dabasgāzes un to "tīrā" veidā var izmantot arī kā degvielu. Tāpat kā ar sašķidrināto dabasgāzi ir nepieciešama vienreizēja kuģu pārbūve, lai uzstādītu metanola tvertnes.


jura_1
STENA LINE ieguldījums

Lai spētu pildīt saistošos noteikumus esam iepazinušies ar šeit minētajiem pasākumiem. Mērķis ir izstrādāt atbilstošus un piemērotus risinājumus visiem kuģiem, reģioniem un maršrutiem.

Sākt izmantot dīzeļdegvielu jūras transportam ir relatīvi viegli, taču mēs pārbaudām arī izplūdes gāzu tīrīšanas līdzekļu, sašķidrinātās dabasgāzes un metanola rezultātus, lai spētu pieņemt pareizāko lēmumu. Tāpēc esam izlēmuši, ka pirmais prāmis, ko darbināsim izmantojot metanolu būs "Stena Germanica”.

"Stena Germanica": pirmais prāmis metanola projektā

Pārbūve attiecas uz visiem "Stena Germanica" dzinējiem. Esošās degvielas tvertnes prāmja dubultdibenā pārveidos par metanola tvertnēm, kurās var glabāt degvielu, neradot briesmas videi. Šajā inovatīvajā projektā mēs sadarbojamies ar motoru ražotāju "Wärtsilä".

Mēs paļaujamies uz metanola izmantošanu, jo tā ir droša degviela, kura līdz pat 90% samazina sēra un slāpekļa oksīda, kā arī kvēpu daļiņu, saturu.

Sākot ar 2015. gadu visus pārējos prāmjus darbinās ar dīzeļdegvielu jūras transportam. 


JŪSU IEGULDĪJUMS

"Stena Line" ar prieku izvēlas iet šo ceļu, lai saglabātu  tīrāku apkārtējo vidi, taču diemžēl nevaram to pieveikt vieni paši. Tāpat kā visiem citiem prāmju uzņēmumiem,  arī mums neliela daļa no investīcijām ilgtspējīgā nākotnē nedaudz atspoguļosies uz cenām, tās mazliet paaugstinot.

Tā saucamā "SECA degvielas piemaksa" ir jau iekļauta mūsu piedāvātajās cenās, taču tā tiks arī atsevišķi nodalīta Jūsu maršruta pārskatā. Mēs vēlamies, lai Jūs jau iepriekš esat precīzi informēti par to, cik augstas ir piemaksas. Tāpēc šeit ir redzams pārskats par šī brīža piemaksām mūsu nozīmīgākajos maršrutos:


Maršruts
 
Pieaugušais    
 
Bērns 
 
Transportlīdzeklis
 
 Ventspils -  Nīneshamne
 1.20 €
 0.60 €
 5.50 €
 Ventspils -  Travemunde
 1.20 €
 0.60 €
 5.50 €
 Liepāja   -   Travemunde 
 1.20 €
 0.60 €
 5.50 €
 Liepāja -     Nīneshamne
 1.20 €
 0.60 €
 5.50 €