Rezervēt biļeti

Māmiņdienas zīmējumu konkurss

Galvenā balva - ceļojums ar prāmi ģimenei uz Zviedriju!

Katru gadu maija otrajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Mātes diena. Tā ir īpaša diena arī mums, Stena Line, jo Mātes diena ir kā simbols rūpēm un gādībai, ko arī mēs kā uzņēmums augstu vērtējam. Tāpēc mēs aicinām Tevi, skolēn, piedalīties zīmējumu konkursā “Dāvana māmiņai”. Ļaujies fantāzijas lidojumam un parādi arī mums sajūtas un mīļumu, ko jūti pret savu māmiņu, izteiktas paša radītā zīmējumā!


Uzvarētāji

Liels paldies visiem zīmējumu konkursa dalībniekiem! Saņēmām radošus, košus, sirsnīgus un mīlestības pilnus zīmējumus.


Apsveicam konkursa uzvarētājus:

1.-4.klašu grupā:

1.vieta Aleksandra Elizabete Čekstere (3.klase)

2.vieta Ēriks Zdanovičs (1.klase)

3.vieta Karolīna Šenbruna (2.klase)


5.-9.klašu grupā:

1.vieta Beāte Emīlija Zelģe (6.klase)

2.vieta Anete Laursone (7.klase)

3.vieta Paula Pavlovska (5.klase)


Ar uzvarētājiem sazināsimies privāti.

Māmiņdienas zīmējumu konkurss
Konkursa nolikums

1. Konkursu rīko SIA Stena Line, reģ. nr. 40103763706, juridiskā adrese Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019; faktiskā adrese Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601.

2. Konkursa mērķis ir bērnu radošo spēju attīstīšana un talantu atklāšana.

3. Konkursa tēma ir “Dāvana māmiņai”.

4. Konkursā drīkst piedalīties 1. līdz 9.klašu skolēni (ieskaitot). Konkursa dalībnieki tiks sadalīti divās klašu grupās: no 1.klases līdz 4.klasei un no 5.klases līdz 9.klasei.

5. Konkursa dalībnieku uzdevums ir uzzīmēt zīmējumu atbilstoši konkursa tēmai brīvi izvēlētā tehnikā. Klātienē iesniegto darbu formāts nedrīkst pārsniegt A3 (297x420 mm), savukārt elektroniskā formā iesniegto darbu apjoms nedrīkst pārsniegt 5 MB.

6. Iesniedzot konkursa darbus, jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, skola un klase, kā arī kontaktinformācija (telefons un/vai e-pasts vienam no bērna vecākiem vai klases audzinātājai). Iesniedzot zīmējumus, autori piekrīt datu uzglabāšanai un apstrādei.

7. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība:

  • Klātienē Ventspils Prāmju terminālī, Stena Line pasažieru pārvadājumu nodaļā (Dārzu iela 6, Ventspils), ar norādi “Stena Line Māmiņu dienas zīmējumu konkursam”; vai
  • Pa pastu; adresāts SIA Stena Line, adrese Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601, Latvija; vai
  • Nosūtot konkursa darba fotogrāfiju pa e-pastu uz info.lv@stenaline.com ar norādi "Māmiņdienas zīmējumu konkursam" vai personīgajā ziņojumā Stena Line Latvija oficiālajā Facebook lapā (ar vecāku vai skolotājas palīdzību)

8. Konkursa darbu iesūtīšanas termiņš ir 17.maijs (pasta zīmogs). Konkursa darbi, kas saņemti pēc 17.maija netiks izvērtēti.

9. Konkursa darbus izvērtēs žūrijas komisija, kas sastāv no 5 Stena Line Latvija darbiniekiem.

10. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 22.maijā Stena Line mājaslapā www.stenaline.lv kā arī oficiālajā Facebook lapā Stena Line Latvija. Katrā klašu grupā tiks noteikti trīs uzvarētāji, 1.vieta, 2.vieta un 3.vieta.

11. Visas tiesības uz konkursa zīmējumiem patur SIA Stena Line. Iesniedzot darbu, autors piekrīt, ka konkursa rīkotājs darbu var publiskot, reproducēt un izstādīt apskatei uz Stena Line prāmjiem ar atsauci uz darba autoru.