Rezervēt biļeti

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

LOJALITĀTES PROGRAMMAS EXTRA

§ 1 Programmas vispārējie nosacījumi

1.1 Stena Line Scandinavia AB, kuras galvenais birojs atrodas Gēteborgā, 405 19, Zviedrijā, ir Extra lojalitātes programmas operators.


§ 2 Terminu vārdnīca

2.1 Programma - Stena Line Scandinavia AB vadītā Extra lojalitātes programma.

2.2 Dalībnieks - pilngadīga persona, kas piedalās Programmā.

2.3 Dalība - laika periods, kurā Dalībnieks piedalās Programmā.

2.4 Dalības numurs - unikāls identifikācijas numurs, kuru Dalībniekam piešķir Programmas Operators.

2.5 Dalībnieka Konts (arī Konts) - Dalībnieka individuāls konts, kas izveidots elektroniskajā Programmas sistēmā, kurā tiek reģistrēti un saglabāti visi notikumi un darījumi, kuru rezultātā tiek piešķirti vai izmantoti kreditētie punkti, kurus sakrājis Dalībnieks Programmas ietvaros pie Dalības Numura.

2.6 Ģimenes Konts - Dalībnieka Dalības Konts, kas ir kopīgs ar ne vairāk kā 5 (pieciem) viņas vai viņa ģimenes locekļiem, kas dzīvo dalībnieka reģistrētajā adresē.

2.7 Dalībnieka Karte - dokuments ar drukātu Konta numuru, kas izveidots Stena Line rezervāciju sistēmā, kas ļauj krāt punktus Programmas ietvaros veicot darbības, kas pelna Punktus saskaņā ar Programmas Noteikumiem un Nosacījumiem; Dalībnieka karte nav maksājumu, debeta vai kredītkarte, kā arī ar to nevar veikt citus norēķinus.

2.8 Konta Stāvoklis - sakrāto punktu skaits Dalībnieka Kontā (vai Ģimenes Kontā).

2.9 Reģistrācijas Veidlapa - veidlapa, kuru Dalībnieks iesniedz, iestājoties Programmā.

2.10 Extra Punkti (arī Punkti) – punkti, kas tiek kreditēti Dalībniekiem Programmas ietvaros, saskaņā ar Programmas Noteikumiem un Nosacījumiem.

2.11 Punktu derīguma termiņa beigšanās – Extra punkti, kuru derīguma termiņš ir beidzies.

2.12 Noteikumi un Nosacījumi - Programmas noteikumi un nosacījumi, kas atrunāti šajā dokumentā.

2.13 SEMBO - Stena Line partneru naktsmītņu rezervēšanas sistēma.

2.14 Pasažieru saraksts - personu, kas ceļo kopā ar vienu rezervāciju, saraksts.

2.15 Dalības līmeņi – nosaka klienta statusu programmā. Dalības līmeņiem Blue un Gold ir dažādas punktu aprēķināšanas metodes un speciālo Stena Line piedāvājumu veidi.


§ 3 Vispārējie nosacījumi dalībai Programmā

3.1 Nosacījumi dalībai Programmā.

3.1.1 Dalība Programmā.

3.1.2 Ģimenes konts

Ģimenes Konts ļauj iekļaut ne vairāk kā 5 (piecas) personas no ģimenes, tādējādi pilnvarojot šīs personas izmantot konta turētāja Extra numuru. Tikai personas, kas dzīvo vienā adresē, kurām ir atsevišķas Dalībnieka kartes un kas krāj punktus vienā Ģimenes kontā, var būt Ģimenes Konta turētājas. Programmas Dalībnieks vienmēr ir Dalībnieka Konta īpašnieks, tomēr, ģimenes locekļi, kas ir reģistrēti Ģimenes Kontā var ceļot vienatnē un krāt punktus Ģimenes Kontā. Ģimenes locekļus var pievienot Ģimenes Konta ‚Manas lapas’ apakšizvēlnē mājas lapā www.stenaline.lv. Personām, kas pievienotas Ģimenes Kontam, jābūt vismaz 18 gadus veciem. Nav iespējams sadalīt punktus, kas uzkrāti Ģimenes Kontā starp atsevišķiem Dalībnieku Karšu kontiem, kas piesaistīti šim Kontam. Pievienojot personas Ģimenes Kontam, Dalībnieki ar šo piekrīt šiem Noteikumiem un Nosacījumiem un piekrīt, ka Stena Line apstrādā šo personu personīgo informāciju, kā arī piekrīt saņemt atbilstošu komerciālu un mārketinga informāciju par pakalpojumiem ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību saskaņā ar punktu 3.4.1. zemāk. Tikai Dalībnieks var izmantot viņa/viņas kontā uzkrātos punktus. Tikai dalībnieks var rezervēt sev un saviem viesiem ieejas karti Stena Plus Lounge, maršrutos, kur šāds pakalpojums tiek piedāvāts.

3.2 Dalībnieku un personu Ģimenes Kontā reģistrācija

Dalība šajā Programmā ir bezmaksas. Dalībnieka Kartes ir pieejamas pieaugušajiem Dalībniekiem pēc tam, kad tie ir pieteikušies dalībai Programmā aizpildot un iesniedzot Pieteikuma Veidlapu ‚Manas lapas’ apakšizvēlnē mājas lapā www. stenaline.lv. Programmai iespējams pieteikties, veicot Stena Line pakalpojumu rezervēšanu tiešsaistē (pie nosacījuma, ka mājas lapā ir reģistrēts tiešsaistes profils), vai personīgi Stena Line Prāmju Terminālā.

3.3 Dalības periods

Dalība Programmā sākās pēc aizpildītas Reģistrācijas Veidlapas nosūtīšanas, saņemot no Operatora apstiprinājumu par Dalībnieka reģistrāciju, kas tiek nosūtīts noklikšķinot uz saites, kas tiek nosūtīta personai, kas aizpildīja Reģistrācijas Veidlapu tiešsaistē, pilnvarotās tūrisma aģentūrās vai reģistrējoties personīgi Stena Line Prāmju Terminālā. Dalība sākās, ievadot Dalībnieka informāciju Programmas sistēmā. Dalība sākas, kad tiek nosūtīta īsziņa ar e-pasta adresi uz speciāli izveidotu telefona numuru +46 709 032 400, un saņemot Extra numuru no Stena Line. Stena Line neuzņemas atbildību par mobilo sakaru operatoru problēmām pakalpojumu piegādes procesā. Maksa par īsziņu nosūtīšanu tiek piemērota saskaņā ar lietotā mobilo sakaru operatora cenrādi. Katrs jauns Dalībnieks saņem ziņojumu, kurā ir norādīts Dalības Numurs. Lai Dalībniekam izsniegtu Dalībnieka Karti, operators var pieprasīt uzrādīt derīgu personas identifikācijas dokumentu.

3.4 Personīgā informācija un tās atjaunošana

3.4.1 Personīgās informācijas pārvaldīšana

Dalībnieku un personu, kas reģistrētas Ģimenes kontos, personīgā informācija tiks izmantota Programmas vadībā, kā arī, lai nodrošinātu personām Stena Line un/vai tās partneru pakalpojumu piedāvājumus, kā arī sniegtu mārketinga informāciju par šādiem pakalpojumiem. Lai piedalītos Programmā, personīgās informācijas sniegšana ir obligāta. Stena Line Scandinavia AB (juridiskā adrese norādīta punktā 1.1, korespondences adrese norādīta punktā 6.3.1) ir kontrolieris un Operators kā arī Dalībnieku un personu, kas reģistrētas Ģimenes Kontos, personīgās informācijas apstrādātājs. Tomēr, tā kā personu datu apstrāde papīra formā tiek veikta Latvijā, attiecīgi gan Stena Line Scandinavia AB, gan SIA Stena Line (adrese norādīta punktā 6.3.1) tiek uzskatīti par šo datu kontrolieriem. SIA Stena Line ir arī apstrādātājs personu datiem, kas, elektroniskā formā, apstrādāti Latvijā. Kontrolieris var uzticēt personīgās informācijas apstrādi citām institūcijām Stena Line grupas ietvaros. Dalībnieki un Ģimenes kontos reģistrētās personas ir tiesīgi pārbaudīt un veikt izmaiņas savā personīgajā informācijā. Reģistrējoties Dalībnieks piekrīt ievērot šajā dokumentā noteiktos Noteikumus un Nosacījumus un apstiprina, ka šeit noteiktās prasības ir izpildītas, kā arī piekrīt (kopā saukts „Piekrišana Tiešajam Mārketingam”), ka Kontrolieris un Operators apstrādā Dalībnieka personīgo informāciju, tai skaitā personas kodus, iepriekš aprakstītajos ietvaros; saņemt elektronisko saraksti, kas saistīta ar dalību Programmā, kā arī citu mārketinga informāciju (komerciāla rakstura paziņojumi) no Kontroliera, Operatora un institūcijām, kas rīkojas Kontroliera vārdā, kā to nosaka 2002.gada 18.jūlija likums par Elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu, lai Dalībnieki varētu uzzināt par Kontroliera, Operatora un saistīto institūciju pakalpojumiem.

3.4.2 Personīgās informācijas atjaunošana

Dalībniekam jāpaziņo par jebkādām izmaiņām vārdā vai adresē, atjaunojot personīgo informāciju ‚Manas lapas’ apakšizvēlnē mājas lapā www.stenaline.lv. Lai reģistrētos ‚ Manas lapas’ apakšizvēlnē, nepieciešama e-pasta adrese. Dalībnieka pienākums ir arī regulāri pārbaudīt kādas izmaiņas ir veiktas Noteikumos un Nosacījumos. Informācija par izmaiņām ir pieejama www. stenaline.lv un jaunumu ziņojumos, kas regulāri tiek nosūtīti Dalībniekiem pa e-pastu.

3.5 ‚Manas lapas’ mājas lapā www.stenaline.lv

Lai saņemtu visas priekšrocības no dalības Programmā, vēlams reģistrēt savu profilu ‚Manas lapas’ apakšizvēlnē www. stenaline.lv. Tādējādi, katram Dalībniekam tiek nodrošināta pilna piekļuve katru dienu atjauninātam Dalībnieka Kontam, kurā tiek sniegta informācija par līdz šim sakrātajiem punktiem, rezervācijām un īpašajiem piedāvājumiem Dalībniekiem. Lai reģistrētos nepieciešams tikai e-pasts un kontaktinformācija ir jānorāda atbilstošā veidā.

3.6 Informācija par Dalības Konta stāvokli

Informāciju par Punktiem un Punktiem, kuru derīguma termiņš ir beidzies, iespējams saņemt tiešsaistē ‚Manas lapas’ apakšizvēlnē Dalībnieka profilā. Informācija tiek atjaunota katru dienu. Informācija par Konta Stāvokli tiek nosūtīta Dalībniekam pa e-pastu, kā arī nodota Dalībniekam pa telefonu ar Stena Line rezervāciju nodaļas starpniecību. Operators patur tiesības atsaukt Punktus, kas kļūdas dēļ ir reģistrēti Dalībnieka Kontā.

3.7 Dalības pārtraukšana

3.7.1 Atteikšanās no dalības

Dalībnieks jebkurā brīdī par pārtraukt Dalību Programmā, atsakoties no tās profilā ‚Manas lapas’ apakšizvēlnē mājas lapā www.stenaline.lv. Dalībniekiem, kuriem Kontā ir atlikuši Punkti, jāsazinās ar Stena Line rezervēšanas biroju pa telefonu, lai saņemtu palīdzību Dalības pārtraukšanā. Ģimenes Konta gadījumā, tikai Dalībnieka Konta - Ģimenes Konta turētājs ir pilnvarots atteikties no Dalības, un šādam lēmumam ir saistoša iedarbība uz ģimenes locekli, kas reģistrējies šajā Ģimenes Kontā. Pēc atteikšanās no Dalības, visi Dalībnieka Kontā uzkrātie Punkti kļūst spēkā neesoši, bez iespējas tos atjaunot nākotnē atkārtoti reģistrējoties Programmā.

3.7.2 Konta slēgšana

Operators patur tiesības pārtraukt Dalībnieka dalību, slēdzot Dalībnieka Kontu, kas satur nepareizu kontaktinformāciju vai ja Dalībnieks neatjauno Kontā kontaktinformāciju 12 (divpadsmit) mēnešus kopš tajā ir veiktas izmaiņas. Turklāt, Operators patur tiesības slēgt Dalībnieka Kontu un pārtraukt Dalībnieka Dalību, ja 24 (divdesmit četru) secīgu mēnešu laikā nav veikts neviens darījums, izmantojot Dalības Kontu. Operators patur arī tiesības slēgt Dalībnieka kontu, un pārtraukt Dalībnieka Dalību un/vai daļēji vai pilnībā atsaukt piešķirtos Punktus, ja Dalībnieks ir pārkāpis savas tiesības, ar to saprotot jebkādu Noteikumu un Nosacījumu, kas uzskaitīti šajā dokumentā, neievērošanu vai citas darbības, kas veiktas, lai iegūtu Punktus, ja tiek pārkāpti Programmas Noteikumi un Nosacījumi.


§ 4 Punktu krāšana

4.1 Extra numura izmantošana

Extra identifikācijas numuru atļauts izmantot tikai tā turētājam vai autorizētai personai, kas pievienota Ģimenes Kontam; tas nozīmē, ka Dalībniekam jāizmanto rezervācija (Dalībnieks ir pasažieru sarakstā).

4.2 Bāze punktu aprēķināšanai

4.2.1 Tēriņus citā valūtā kā EUR aprēķina Operators saskaņā ar oficiālo valūtas maiņas kursu Stena Line rezervēšanas sistēmā un, ja nepieciešams, noapaļo uz leju. Piešķirtos punktus var izmantot Dalībnieka ceļošanas izmaksām citā ceļojumā ar Stena Line prāmi. Dalībnieks saņem punktus par ceļojumiem ar Stena Line prāmi, kas rezervēts Stena Line vai caur SEMBO. Punkti tiek nopelnīti ceļojot ar prāmi, par iepirkšanos un maltītēm, kas nopirktas uz Stena Line prāmjiem visos Stena Line maršrutos Latvijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Īrijā, Norvēģijā, Dānijā, Vācijā un Polijā. Punktus nevar saņemt par iepirkšanos un maltītēm, kas iegādātas uz prāmja M/V Scottish Viking klāja. Punktus nevar saņemt par naudu, kas iztērēta par kravas nodevām, nakšņošanu ārpus prāmja, ieeju muzejos vai tūrisma objektos, transportu vai jebkādiem pasākumiem, kas organizēti uz cietzemes. Punktu krāšana par ceļojuma izdevumiem attiecas tikai uz individuāliem ceļojumiem: Punkti netiek piešķirti par ceļojumiem grupā, t.i., gadījumā, ja 10 vai vairāk personas ceļo vienas rezervācijas ietvaros. Punktu krāšanas noteikumi Programmas darbības laikā var mainīties. Punkti tiek aprēķināti pēc brauciena un ir spēkā 24 mēnešus.

4.2.2 Sākotnējais lojalitātes programmas dalības līmenis ir Blue. Visi programmas dalībnieki, piereģistrējot dalību lojalitātes programmā, automātiski būs sākotnējā dalības līmenī Blue. Dalības līmeņa Blue dalībnieki saņem 5 punktus par katru iztērēto EUR, savukārt Gold līmeņa dalībnieki saņem 10 punktus par katru iztērēto EUR.

4.3 Punktu krāšana

4.3.1 Punktu krāšana par pirkumiem uz prāmja Lai par pirkumu uz prāmja tiktu piešķirti Punkti, Dalībniekam jāuzrāda Dalībnieka karte kasierim pirms tiek izdrukāts čeks. Ja šī prasība netiek izpildīta, Punktus nav iespējams piešķirt, it īpaši, gadījumā, ja Punktiem piesakās pēc ceļojuma, šādā gadījumā Dalībniekam nav tiesību tos pieprasīt. Punkti netiek piešķirti par produktiem, kas iegādāti izmantojot īpašos piedāvājumus, kas pieejami tikai reģistrētajiem lojalitātes programmas dalībniekiem.

4.3.2 Punktu saņemšana par ceļojuma rezervēšanu

Lai nopelnītu Punktus par ceļojumu rezervēšanu ar Stena Line prāmjiem, veicot rezervāciju nepieciešams norādīt Dalībnieka Numuru. Punkti tiek piešķirti arī ja rezervācija ir veikta caur Stena Line autorizētu ceļojumu aģentūru. Ja dalībnieks ir reģistrējies mājas lapā www.stenaline.lv caur ‚Manas lapas’ apakšizvēlni, Dalības Numurs tiek automātiski parādīts līdzās rezervācijai. Dalības Numurs tiek automātiski norādīts rezervācijas Pasažieru sarakstā, līdzās Dalībnieka vārdam. Punkti tiek piešķirti pēc ceļojuma beigām.

4.3.3 Punktu krāšana par kopīgām rezervācijām

Kopīgas rezervācijas līdz 10 (desmit) personām, dod tiesības Dalībniekam saņemt Punktus par šādu ceļojumu, pie nosacījuma, ka viņš/viņa ir Pasažieru sarakstā. Īpašo piedāvājumu gadījumā, Punktus var nopelnīt ierobežots personu skaits, atkarībā no piedāvājuma nosacījumiem. Ja rezervācijā ir vairāk dalībnieku (ieskaitot reģistrētu ģimenes locekli ģimenē ar tādu pašu Dalībnieka Numuru), to Dalībnieku Numuri ir uzrādīti līdzās viņu vārdam Pasažieru sarakstā. Ja rezervācija tika veikta mājas lapā www.stenaline.lv, līdzās kopīgi ceļojošā Dalībnieka vārdam jānorāda tikai Dalībnieka Numurs. Visiem Dalībniekiem, kas reģistrēti vienā rezervācijā, tiek piešķirti punkti atsevišķi, turklāt, Punkti par kopīgo ceļojumu tiek sadalīti vienlīdzīgi saskaņā ar Dalībnieku skaitu, kas norādīts attiecīgajā Pasažieru sarakstā, izņemot zemāk noteiktos gadījumus. Rezervācijā SEMBO var būt tikai viens Dalībnieka Numurs, tāpēc Punktus var nopelnīt tikai viens Dalībnieks. Šādā gadījumā, tikai Dalībnieks, kura vārds ir norādīts rezervācijā, kā persona, kas veikusi šo rezervāciju, var saņemt Punktus. Personas no Pasažieru saraksta nav tiesīgas saņemt Punktus, neskatoties uz to, ka tie ir Dalībnieki.

4.3.4 Izņēmumi

Punktus nevar nopelnīt ceļojumā, kas ticis iegādāts par Extra punktiem vai brīvbiļetēm; tāpat, punktus nevar nopelnīt par dāvanu karšu vai citu rezervācijas vienību iegādi, kuras piedāvā Stena Line partneri (viesnīcas, ieejas biļetes tūrisma objektos u.c.). Punktus nepiešķir par preču pārvadāšanu, kas nav Pasažiera bagāža, saskaņā ar Bagāžas pārvadāšanas nosacījumiem uz Stena Line prāmjiem.


§ 5 Punktu izmantošana

5.1 Noteikumi punktu izmantošanai

Dalībnieks var izmantot Punktus lai samaksātu par visu ceļojumu ar Stena Line prāmjiem vai par tā daļu, samainot punktus pret atlaidēm, kas tiek piešķirtas Dalībniekam par ceļojumu pakalpojuma ar Stena Line prāmi, izmantošanu, pēc Dalībnieka pieprasījuma, kas veikts vēlākais ceļojuma rezervēšanas brīdī. Punktu realizēšanas vērtība ir vienāda gan Blue, gan Gold dalības līmeņa dalībniekiem, 1 (viens) punkts ir EUR 0,01 . Nav zemākā ierobežojuma, pie kura sakrātos Punktus nevar izmantot, lai samaksātu par biļeti. Punktus var izmantot tikai lai rezervētu ceļojumu ar prāmi un tos nevar izmantot naktsmītnei vai citiem pakalpojumiem, tādiem kā, piemēram, ieejas biļetes tūrisma objektos. Izmantojot pakalpojumus un krājot Punktus, Dalībnieks piekrīt Noteikumiem un Nosacījumiem, kas ir spēkā dienā, kad iegādātais pakalpojums tiek izmantots. Punktus var izmantot tikai gadījumā, ja rezervācija tiek veikta Stena Line rezervēšanas sistēmā; un tieši, tos nevar izmantot rezervējot caur Stena Line partneriem. Punktus nevar nodot citām personām vai no tiem atbrīvoties.

5.2 Punktu derīguma termiņš

Punkti ir derīgi 24 mēnešus pēc ceļojuma vai pēc pirkuma veikšanas, par kuru tie tika piešķirti, tai pašā laikā, ceļojumam, kas iegādāts par Punktiem, jāsākas pirms Punktu derīguma termiņa beigām. Punkti, kuru derīguma termiņš ir beidzies, vai kas nav izmantoti, tiek automātiski dzēsti no Konta to derīguma perioda pēdējā mēneša beigās.

5.3 Ceļošana kopā

Dalībnieks var izmantot savus punktus, lai samaksātu par citas personas ceļojumu, pie nosacījuma, ka Dalībnieks pats piedalās ceļojumā ar to pašu rezervāciju. Ja vien nav noteikts citādāk, individuālie īpašie piedāvājumi attiecas tikai uz Dalībnieku.

5.4 Dalības līmeņi

Dalībnieka sākotnējais dalības līmenis ir Blue. Dalība tiek atjaunota automātiski katru gadu. Kad dalībnieks ir uzkrājis vairāk kā 6250 punktu, dalībniekam tiek piešķirts Gold dalības līmenis. Gold dalības līmenis ir spēkā 12 mēnešus no piešķiršanas brīža. Lai saglabātu Gold dalības līmeni, dalībniekam ir jānopelna 12500 punkti 12 mēnešu laikā no līmeņa piešķiršanas brīža, ja nopelnītais punktu skaits 12 mēnešu laikā nepārsniedz 12500 punktus, tad dalība automātiski tiks atjaunota sākotnējā dalības līmenī Blue.


§ 6 Sūdzības

6.3.1 Jebkādas sūdzības, kas saistītas ar dalību Programmā, var nodot Operatoram pa telefonu: +371 636 22999, pa e-pastu extra.lv@stenaline.com vai pa pastu rakstveidā, Operatora un Kontroliera biroja adresē, kas norādīta zemāk: Stena Line Scandinavia AB filiāle Sia „Stena Line” Ventspils, Dārzu iela 6, LV-3601 Latvija, ar piezīmi ‚eXtra Programma’ (SIA Stena Line juridiskā adrese ir Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019, Latvija).

6.3.2 Sūdzības izskata Operators 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas.

6.3.3 Operatora lēmums par sūdzību ir galīgs un saistošs. Programmas Dalībnieks par pieņemto lēmumu tiks informēts pa e-pastu var rakstveidā.

6.4 Saistību atruna

Jebkura informācija par Programmu, kas ir pieejama mārketinga materiālos, ir informatīva rakstura. Saistošs likumīgs spēks ir tikai Noteikumiem un Nosacījumiem, kas norādīti šajā dokumentā.

6.5 Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

Šie Noteikumi un nosacījumi tiek regulēti Zviedrijas likumdošanas ietvaros, ja vien personas datu apstrāde nav veikta Latvijā un tiek pakļauta Latvijas Republikas datu aizsardzības likumam, saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Ja Dalībnieka mītnes zeme nav Zviedrijas Karaliste, Dalībnieks tiek pakļauts Zviedrijas tiesu jurisdikcijai Gēteborgā.


NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šeit varat lejuplādēt Extra lojalitātes programmas noteikumus un nosacījumus.